Chat with us, powered by LiveChat

76% van discriminatiedossiers wordt geseponeerd

76% van discriminatiedossiers wordt geseponeerd

Tussen 2013 en 2017 zijn er 4.543 dossiers van discriminatie geteld bij de Belgische parketten. Dat blijkt uit een antwoord op de schriftelijke vraag van liberaal Kamerlid Vincent Van Quickenborne aan ontslagnemend minister van Justitie Geens. “We zien dat een grote meerderheid van 72,64 % van de dossiers betrekking heeft op racisme, terwijl het aantal klachten van homofobie en discriminatie op basis van geslacht stijgt”, zegt Van Quickenborne. Het totaal aantal dossiers per jaar is redelijk constant.

Discriminatie op grond van geslacht, afkomst, handicap… is strafbaar in ons land. Vele slachtoffers dienen dan ook een klacht in bij het gerecht. In de jaren 2013-2017 ging het om gemiddeld 908,6 klachten per jaar. Dat blijkt uit cijfers die liberaal Kamerlid Vincent Van Quickenborne opvroeg bij ontslagnemend minister van Justitie Geens. Politie en justitie vermoeden wel dat er nog een flink ‘dark number’ is. Dat betekent dat mensen geen aangifte doen als ze slachtoffer worden van deze feiten. “Vaak is dat uit schrik, omdat de feiten moeilijk te bewijzen zijn of omdat de feiten geminimaliseerd worden”, zegt Van Quickenborne. “Nochtans dien je best altijd een klacht in als je slachtoffer bent. Zo kan je je rechten laten gelden, maar krijgen we ook een beter zicht op de omvang van de problematiek.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bovenstaande tabel geeft een overzicht van de aard van de discriminatiedossiers. “Met gemiddeld 72,64% gaat het merendeel van de klachten over racisme. Het aantal klachten voor homofobie en genderdiscriminatie zitten in stijgende lijn.

Het merendeel van deze discriminatiedossiers wordt geseponeerd. “We zien dat ruim drie vierden van deze dossiers wordt geseponeerd, in de meeste gevallen omdat er elementen ontbreken die een vervolging mogelijk maken”, legt Van Quickenborne uit. In slechts 4,5% van de gevallen is er sprake van een dagvaarding en vervolging. Het liberale Kamerlid hoopt dat er de volgende legislatuur meer ingezet zal worden op het opsporen van daders en vervolging, zodat de seponeringscijfers naar omlaag gaan. “Discriminatie is en blijft een groot probleem in onze samenleving. We moeten hier dus harder op inzetten.”Schrijf je in op onze nieuwsbrief InschrijvenSchrijf je in op onze nieuwsbrief