Chat with us, powered by LiveChat

Afspraak 1: Extra netto voor wie werkt of gewerkt heeft

Afspraak 1: Extra netto voor wie werkt of gewerkt heeft

Terug naar overzicht

Wie werkt - of wie gewerkt heeft - moet daarvoor beloond worden. Werkende mensen zijn de motor van welvaart. Hoe meer mensen kunnen werken, en goesting hebben om te werken, hoe meer we als land ook solidair kunnen zijn met wie het écht nodig heeft.

De inzet voor de komende vijf jaar is duidelijk: we willen zoveel mogelijk mensen aan de slag. Dan doen we eerst en vooral door mensen die werken of die gewerkt hebben, netto beter te belonen. Werken doe je in de eerste plaats voor jezelf en je gezin, en pas daarna voor de staat. Tegelijk houden we rekeningen en facturen onder controle, bijvoorbeeld door kosten uit de energiefactuur te halen en gerichte btw-verlagingen door te voeren.

Dankzij de ‘blauwe’ as van Open Vld en MR gingen de belastingen de voorbije jaren fors omlaag. De belastingdruk daalde van 45,4% tot 44,1%. De koopkracht steeg met 6%. Wie een brutoloon heeft van 2500 euro, heeft ten opzichte van 2014 per maand 122 euro extra netto op de rekening. Dat is goed gewerkt, maar het kan nog beter.

We willen de komende jaren de personenbelasting verder verlagen zodat iedereen die voltijds werkt, jaarlijks ongeveer 1000 euro extra netto krijgt. Zo maken we het verschil tussen werken en niet-werken groter en zorgen we ervoor dat mensen zelf meer overhouden als ze vooruit gaan en promotie maken. De lastenverlaging is er voor iedereen die personenbelasting betaalt. We beginnen met werkende mensen die het minst verdienen en trekken de inspanningen daarna op. Want iedereen die werkt, moet daarvoor beloond worden. We schrappen onder andere de 40%-schijf zodat enkel nog de schijven van 25%, 45% en 50% overblijven. Vlaanderen maakt gebruik van haar fiscale autonomie om de federale inspanning verder te versterken.

We verlagen de belastingen niet alleen, we werken ook de discriminatie tussen singles en wettelijk samenwonenden weg. De Bijzondere Bijdrage Sociale Zekerheid (BBSZ) wordt vandaag verrekend en geïnd via de personenbelasting, met als basis het gezinsinkomen. Hierdoor betalen singles en feitelijk samenwonenden dus twee maal zoveel als gehuwden en wettelijk samenwonenden. We berekenen deze bijdrage voortaan op individuele basis en halveren de tarieven. Het resultaat is een singles-bonus van maximaal 365,64 euro.

Een land dat werkt, voor iedereen – 6 april 2019Schrijf je in op onze nieuwsbrief InschrijvenSchrijf je in op onze nieuwsbrief