Chat with us, powered by LiveChat

Afspraak 1: We halen nog meer energie uit de Noordzee en installeren centrales die die energie kunnen omzetten in onder andere waterstof en bufferen.

Afspraak 1: We halen nog meer energie uit de Noordzee en installeren centrales die die energie kunnen omzetten in onder andere waterstof en bufferen.

Terug naar overzicht

Uit het Vrijheidscongres:
  1. Op het vlak van energie kiezen we voor een dubbele doelstelling: we maken de samenleving CO2-arm en gebruiken zo maximaal mogelijk energie die 100% hernieuwbaar is.
  2. De consument van vandaag is de prosument van morgen. Daarbij zijn investeringen in opslagmogelijkheden nodig.
  3. We evolueren naar een energiemarkt die zonder subsidies werkt.

De Noordzee speelt vandaag al een cruciale rol in de energietransitie. Er is 1,2GW geïnstalleerd vermogen, deze zomer wordt dat 1,6GW. In 2020 halen we de klimaat- en energiedoelstelling om 2,3GW offshore wind operationeel te hebben. Met een nieuw aanbestedingsmechanisme laten we de markt spelen en installeren we in totaliteit 4GW windenergie op onze Noordzee, zonder subsidies vanaf 2026. Zo voorzien de offshore windmolenparken 20% van de totale stroombehoefte vanaf 2026. Dit is even veel als het totale elektriciteitsverbruik van alle Belgische gezinnen! Dit kan door de durf, innovatie en kennis van onze Belgische bedrijven.
Maar we willen meer:
  1. Getijden- en golfslag energie evolueren. We zetten de Noordzee in het algemeen en de windmolenzones in het bijzonder in als proeftuin om de technologie verder te ontwikkelen. Op termijn zullen de offshore parken naast windenergie ook getijden- en golfslag energie produceren. Dit geldt uiteraard ook voor andere nieuw technologieën op de Noordzee.
  2. We installeren centrales die op momenten van overproductie de geproduceerde energie van de windmolenparken kan omzetten in bijvoorbeeld waterstof.
  3. We versterken de internationale samenwerking op en rond de Noordzee en bouwen mee aan een Northsea grid dat windmolenparken verbindt en rendementen optimaliseert.
  4. De levensduur van de huidige parken is 20-25 jaar. Na die periode zetten we kavels opnieuw op de markt en wordt de nieuwste technologie uitgerold. Nieuwe investeerders leveren ook een bijdrage aan het balanceren van de grid. Zo verhogen we het rendement en maken we meer energie op dezelfde ruimte.
  5. We moeten onderzoeken de mogelijkheden om volle zee te gebruiken om hernieuwbare energie te produceren. Indien dit buiten de EEZ gaat van de Noordzeelanden vereist dit onder andere toestemming van de ISA.

Schrijf je in voor een gezond land, vandaag en morgen op 16 maart 2019

een gezond land, vandaag en morgen – 16 maart 2019Schrijf je in op onze nieuwsbrief InschrijvenSchrijf je in op onze nieuwsbrief