Chat with us, powered by LiveChat

Afspraak 10: We gaan voor een ambitieus plan van levenslang leren. Iedereen krijgt de mogelijkheid om 2 jaar opleiding te volgen tijdens de loopbaan

Afspraak 10: We gaan voor een ambitieus plan van levenslang leren. Iedereen krijgt de mogelijkheid om 2 jaar opleiding te volgen tijdens de loopbaan

Terug naar overzicht

Competenties op de arbeidsmarkt evolueren snel. Sommige jobs verdwijnen, andere wijzigen fundamenteel van inhoud. Vandaag werken we nog te veel volgens het principe dat ‘eenmaal opgeleid’ betekent dat je je job de rest van je leven kan uitoefenen. In een snel veranderende wereld is het belangrijk dat we onze competenties up-to-date houden. Levenslang leren moet het nieuwe normaal worden. Daarom voeren we een opleidingsrekening in en zorgen ervoor dat iedereen de kans krijgt om zich bij- of om te scholen en dat gedurende 2 voltijds equivalente jaren.

De middelen die nu worden besteed aan lange opzegvergoedingen leiden we deels af naar deze opleidingsrekening. Opzegvergoedingen, zeker voor opzegperiodes van 6 maanden of langer, zijn een heel passief instrument. Deze middelen kunnen veel nuttiger worden besteed. Door preventief te investeren in opleiding vermijden we bovendien ontslagen.

Dankzij de opleidingsrekening kan een werknemer zonder inkomensverlies een opleiding volgen. Die kan als doel hebben om de bestaande functie te kunnen blijven uitoefenen of om een andere functie in te vullen bij dezelfde werkgever. De werkgever moet dus akkoord gaan, sterker nog, in de meeste gevallen zal het gaan om een opleiding die de werkgever zelf voorstelt. Maar het kan ook om een opleiding gaan die gericht is op het vinden van een nieuwe job.

Op die manier zorgen we ervoor dat de werkgevers betrokken partij worden, dat ze meer ‘ownership’ verkrijgen, en gestimuleerd worden om het op te nemen, in de kwestie van het levenslang leren. Zo garanderen we ook dat het om relevante opleidingen gaat.

De overheid neemt een deel van de kosten op zich, zodat werkgevers aangemoedigd worden om volop van het nieuwe systeem gebruik te maken. We voorzien ook een versterking van mechanismen als het scholingsbeding, om te vermijden  dat een werkgever investeert in de opleiding van een werknemer en die vervolgens meteen zit vertrekken naar een concurrent.

Een land dat werkt, voor iedereen – 6 april 2019Schrijf je in op onze nieuwsbrief InschrijvenSchrijf je in op onze nieuwsbrief