Chat with us, powered by LiveChat

Afspraak 10: Via een klimaatbegroting brengen we de kosten én de baten van ons klimaatbeleid op een transparante manier in kaart

Afspraak 10: Via een klimaatbegroting brengen we de kosten én de baten van ons klimaatbeleid op een transparante manier in kaart

Terug naar overzicht

Uit het Vrijheidscongres:
  1. Op het vlak van energie kiezen we voor een dubbele doelstelling: we maken de samenleving CO2-arm en gebruiken zo maximaal mogelijk energie die 100% hernieuwbaar is. Om de geboekte vooruitgang duidelijk en transparant naar iedereen te communiceren maakt de overheid een voor iedereen leesbare klimaatbegroting op.

Met een klimaatbegroting kan de regering transparant en duidelijk aantonen welke maatregelen ze neemt en welke impact die maatregelen hebben. Je ziet dus niet alleen wat regeringsmaatregelen kosten, maar ook hoeveel CO2-besparing ze al dan niet opleveren (naast andere baten). Zo’n klimaatbegroting brengt dus op een zo transparant mogelijke manier de kosten en baten van het klimaatbeleid in kaart. Dus geen verdoken belastingen waarvan het onduidelijk is hoe ze exact bijdragen tot het tegengaan en opvangen van de klimaatverandering. Wel absolute duidelijkheid of en hoe elke klimaatinspanning zichzelf terugverdient. Op die manier objectiveren we het beleid, kunnen we op lange termijn denken en werken en bijsturen indien nodig.
 

Schrijf je in voor een gezond land, vandaag en morgen op 16 maart 2019

een gezond land, vandaag en morgen – 16 maart 2019Schrijf je in op onze nieuwsbrief InschrijvenSchrijf je in op onze nieuwsbrief