Chat with us, powered by LiveChat

Afspraak 11: Van consument naar producent. Vlaanderen wordt een netwerk van lokale energiegemeenschappen.

Afspraak 11: Van consument naar producent. Vlaanderen wordt een netwerk van lokale energiegemeenschappen.

Terug naar overzicht

Uit het vrijheidscongres:

  1. De consument van vandaag is de prosument van morgen.
We moeten weg van het oligopolistisch model waarbij enkele grote energiereuzen alle marktmacht in handen hebben en de consumenten zo goed als niets. In 2009 schreven we al in ons verkiezingsprogramma dat de manier waarop we energie produceren radicaal anders moest: decentraal, via “slimme netwerken” waarbij de iedereen de kans krijgt zelf energie te produceren en terug op de markt te zetten. Wat in 2009 nog als verre toekomstmuziek klonk, is vandaag realiteit. De eerste digitale meters die van elke consument ook producent maken, worden in 2019 geïnstalleerd. Dit is een eerste belangrijke stap in de realisatie van een energienetwerk dat eigenlijk werkt zoals het internet waar mensen niet alleen kunnen ‘downloaden’ maar even makkelijk energie kunnen ‘uploaden’. De energienoden en -mogelijkheden moeten dus per buurt of per regio in kaart gebracht worden. Kleine waterstofcentrales, maar even goed een individuele windmolen of een collectie zonnepanelen (aangevuld met opslagmogelijkheden) kunnen een hele buurt van hernieuwbare energie voorzien. Door kleine netwerken op maat onderling met elkaar te verbinden garanderen we bevoorradingszekerheid. Tegelijk kunnen ‘local energy communities’ in industrieterreinen restwarmte afgeven aan naburige bedrijven of openbare gebouwen. Merksplas geeft het goede voorbeeld, niet toevallig onder een liberale burgemeester. De gemeente maakt al sinds 2002 van hernieuwbare elektriciteit haar visitekaartje. De groene stroom van zonnepanelen en warmte-krachtkoppeling is voor een deel afkomstig van landbouwbedrijven uit de buurt. Wat kan in Merksplas moet ook in de rest van Vlaanderen kunnen. Het afval en de restwarmte van (landbouw)bedrijven wordt de energie van gezinnen en bedrijven. Per buurt/regio wordt er gekeken wat de noden zijn en hoe die ingevuld worden. Dat kan in de toekomst een kleine waterstofcentrale zijn, maar evenzeer een windmolen of een verzameling van zonnepanelen aangevuld met opslagmogelijkheden. Concreet:
  • We maken lokale energiegemeenschappen mogelijk
  • Industriële sites produceren hun eigen energie
    • Restwarmte wordt gebruikt voor naburige bedrijven en gebouwen.
    • De overheid werkt pestbelastingen weg (bv. belasting op bedrijfsdaken met zonnepanelen)
  • Landbouwbedrijven worden energieproducenten. Landbouwers krijgen een renteloze lening als ze een asbestdak moeten verwijderen om zonnepanelen te installeren

Schrijf je in voor een gezond land, vandaag en morgen op 16 maart 2019

een gezond land, vandaag en morgen – 16 maart 2019Schrijf je in op onze nieuwsbrief InschrijvenSchrijf je in op onze nieuwsbrief