Chat with us, powered by LiveChat

Afspraak 11: We trekken het vaderschapsverlof op van 10 naar 20 dagen, we geven ouders de kans om gedurende 6 tot 12 maanden ouderverlof te nemen met een voldoende hoge uitkering en we zorgen voor meer én betaalbare kinderopvang, in alle vormen

Afspraak 11: We trekken het vaderschapsverlof op van 10 naar 20 dagen, we geven ouders de kans om gedurende 6 tot 12 maanden ouderverlof te nemen met een voldoende hoge uitkering en we zorgen voor meer én betaalbare kinderopvang, in alle vormen

Terug naar overzicht

We nemen extra maatregelen die de combinatie tussen werk en gezin gemakkelijker maken. We willen ook vaders meer tijd geven met hun kinderen. Dat doen we niet alleen door meer vrijheid te geven aan mensen om te bepalen waar en wanneer ze werken (cfr. afspraak 6). We voorzien ook extra verlofmogelijkheden. We trekken het vaderschapsverlof op van 10 naar 20 dagen en vervangen alle andere aan kinderen gerelateerde verloven door een nieuw, flexibel ouderverlof waarbij men ook zal kunnen kiezen voor hogere uitkeringen gedurende een kortere periode. Via een eenvoudig toegankelijke app en website kan iedereen nagaan waar hij of zij recht op heeft. Elke ouder krijgt een ouderverlofkrediet per kind en kan dat flexibel gebruiken. Zo kunnen ouders voortaan beslissen om bijvoorbeeld gedurende 6 tot 12 maanden thuis te blijven voor de kinderen, aan een hoge uitkering, in plaats van gedurende 51 maanden tijdskrediet te nemen aan een veel te lage uitkering. Uiteraard kan het krediet ook worden opgesplitst in twee of meer verlofperiodes. Het kan ook gedeeld worden met grootouders. De huidige uitkeringen zijn te laag, waardoor verlof nemen voor heel wat ouders geen optie is. Door hogere uitkeringen gedurende kortere periodes mogelijk te maken voor wie daarvoor kiest, komen we daar aan tegemoet. Daarenboven: als beide ouders een minimale hoeveelheid verlof opnemen, dan krijgt het gezin recht op extra verlof dat ze onderling kunnen verdelen. We verliezen hierbij niet uit het oog dat het voor werkgevers niet altijd evident is om vervanging te vinden voor werknemers die verlof nemen en hanteren duidelijke regels om daarmee rekening te houden. Om de combinatie werk en gezin verder te verbeteren speelt ook kinderopvang een essentiële rol, zowel voor de professionele ontplooiing van de ouders als voor de ontwikkeling van het kind. Het kwaliteitsvolle aanbod moet naar omhoog en de kost moet naar beneden. Daarom stellen we voor om het aantal opvangplaatsen te verhogen en om deze ook betaalbaar te maken, o.a. door de belastingvermindering voor kinderen jonger dan 3 jaar te vermenigvuldigen met drie.

Een land dat werkt, voor iedereen – 6 april 2019Schrijf je in op onze nieuwsbrief InschrijvenSchrijf je in op onze nieuwsbrief