Chat with us, powered by LiveChat

Afspraak 12: Een gelijk loon voor mannen en vrouwen

Afspraak 12: Een gelijk loon voor mannen en vrouwen

Terug naar overzicht

De loonkloof tussen mannen en vrouwen is nog sterk aanwezig. Op papier heeft men de indruk dat er nagenoeg geen probleem meer is, maar in de praktijk is het verschil nog groot. Om de loonkloofproblematiek verder aan te pakken, worden meisjes nog meer aangemoedigd om ook technische hogere studies aan te vatten en worden de klassieke rolpatronen verder doorbroken door gelijke verlofkansen en loopbaankansen voor mannen en vrouwen. Grote ondernemingen die de doelstellingen voor vrouwen in de raden van bestuur niet respecteren, worden gesanctioneerd. Om de loonkloofproblematiek beter in kaart te brengen en de ondernemingen en overheden aan te moedigen hier serieus werk van te maken zullen ze voortaan de loonkloof bekendmaken.  

Een land dat werkt, voor iedereen – 6 april 2019Schrijf je in op onze nieuwsbrief InschrijvenSchrijf je in op onze nieuwsbrief