Chat with us, powered by LiveChat

Afspraak 2: Jobs creëren welvaart. Op de eerste twee nieuwe aanwervingen betalen werkgevers geen patronale bijdragen.

Afspraak 2: Jobs creëren welvaart. Op de eerste twee nieuwe aanwervingen betalen werkgevers geen patronale bijdragen.

Terug naar overzicht

We steunen de creatie van nieuwe tewerkstelling door de huidige vrijstelling van patronale bijdragen voor de 1ste aanwerving door te trekken naar de 2de aanwerving. Vandaag moet er in geval van nieuwe aanwerving geen patronale bijdragen betaald worden voor de 1ste werknemer. Deze maatregel is een enorme stimulans voor zelfstandigen en ondernemers die hun activiteit wensen uit te breiden met de aanwerving van personeel. We stellen voor om deze maatregel door te trekken naar de 2de aanwerving. Zo helpen we kleine ondernemingen groeien en welvaart creëren.

Deze maatregel komt bovenop de hervorming van de vennootschapsbelasting die we al hebben doorgevoerd. Het basistarief in de vennootschapsbelasting werd verminderd van 34% naar 29,58%, met een voordelig tarief voor KMO’s van 20% op de eerste schijf van 100.000 euro winst. In 2020 verlagen we het tarief van 29,58% naar 25%. Zo ondersteunen we de jobcreatie en de concurrentiepositie van onze ondernemers.

We hebben de voorbije regeerperiode ook een uitgebreid pakket aan maatregelen genomen specifiek voor de horeca: denken we maar aan de RSZ-korting voor maximaal 5 vaste werknemers, de flexi-jobs en de soepele en betaalbare overuren in de sector. Dit alles heeft geleid tot extra omzet en tewerkstelling in een sector die erg arbeidsintensief is.

De RSZ-korting voor het vast personeel wordt echter nog te weinig gebruikt, onder meer omwille van de verplichte aanwezigheidsregistratie van het personeel. We schrappen deze verplichting, verdubbelen de RSZ-korting naar 1.000 euro (voor werknemers jonger dan 26 jaar 1600 euro) en breiden de korting uit naar maximaal 10 vaste werknemers. Dat komt neer op een loonkostenverlaging van zo’n 10% op deze werknemers.

Een land dat werkt, voor iedereen – 6 april 2019Schrijf je in op onze nieuwsbrief InschrijvenSchrijf je in op onze nieuwsbrief