Chat with us, powered by LiveChat

Afspraak 2: We gaan resoluut voor hernieuwbare energie en sluiten de bestaande kerncentrales in 2025.

Afspraak 2: We gaan resoluut voor hernieuwbare energie en sluiten de bestaande kerncentrales in 2025.

Terug naar overzicht

Uit het Vrijheidscongres:
  1. Op het vlak van energie kiezen we voor een dubbele doelstelling: we maken de samenleving CO2-arm en gebruiken zo maximaal mogelijk energie die 100% hernieuwbaar is.
  2. We zetten de uitstap uit de oude kernenergie tegen 2025 door.
  3. Met burgerparticipatie vergroten we het draagvlak en het aandeel hernieuwbare energie.

Onze afspraak:
Het is tijd. Na jarenlange onzekerheid zien we vandaag dat zowel de technologie als de business case voor hernieuwbare energie klaar is. We hebben nood aan flexibele productie die onze hernieuwbare productie kan aanvullen. In 2017 was de nucleaire productie nog verantwoordelijk voor 49,9% was onze elektriciteitsproductie. In 2018 was dit al gedaald naar 34%. De nucleaire productie bleek hierbij erg onbetrouwbaar: van halfweg oktober tot halfweg november was er nog maar 1 van de 7 centrales operationeel, Doel 3. Tijdens die oktobermaand had nucleaire energie nog slechts een aandeel van 15% in onze energieproductie. De angst voor energietekort moet eerder ingegeven zijn door de onvoorspelbaarheid van de beschikbaarheid van onze nucleaire centrales, dan voor het alternatief.

Schrijf je in voor een gezond land, vandaag en morgen op 16 maart 2019

een gezond land, vandaag en morgen – 16 maart 2019Schrijf je in op onze nieuwsbrief InschrijvenSchrijf je in op onze nieuwsbrief