Chat with us, powered by LiveChat

Afspraak 3: Alle (lokale) overheden maken het voor hun inwoners mogelijk om aan zonnedelen te doen op geschikte overheidsdaken. Ook bedrijven en particulieren kunnen hun daken ter beschikking stellen.

Afspraak 3: Alle (lokale) overheden maken het voor hun inwoners mogelijk om aan zonnedelen te doen op geschikte overheidsdaken. Ook bedrijven en particulieren kunnen hun daken ter beschikking stellen.

Terug naar overzicht

Uit het Vrijheidscongres:
  1. De overheid laat op elk dak van overheidsgebouwen waar het technisch kan zonnepanelen installeren en streeft naar het energieneutraal maken van haar gebouwen.
  2. Uiteindelijk maakt iedereen zijn eigen energie, tezamen of alleen.
  3. Met burgerparticipatie vergroten we het draagvlak en het aandeel hernieuwbare energie.

In Vlaanderen alleen is er een potentieel van 57 GW aan zonnedaken. Dit zijn enkel  de ‘ideale’ daken. Als we iets minder goede, maar nog steeds bruikbare daken meenemen dan komt er nog eens 15 GW bovenop.  Vandaag is er ongeveer 2,8 GW aan capaciteit geïnstalleerd. We zijn goed bezig: het geïnstalleerde vermogen per inwoner is in Vlaanderen het hoogste van Europa, na Duitsland. Maar, het potentieel blijft dus enorm. We geven als overheid het goede voorbeeld en vragen aan lokale overheden om geschikte daken van openbare gebouwen vrij te geven voor zonnedelen. Zo creëren we een boost in de productie van zonne-energie, wordt het geld bijeengebracht door geïnteresseerde burgers en krijgen die laatsten een mooi rendement op hun investering. Eenzelfde principe wordt doorgetrokken naar publieke locaties voor windmolens. Ook ondernemingen met geschikte daken die zelf niet wensen te investeren moedigen we aan om hun daken ter beschikking te stellen. Voor particulieren maken we het mogelijk om via ‘local energy communities’ op wijkniveau samen te investeren in hernieuwbare energie.

Schrijf je in voor een gezond land, vandaag en morgen op 16 maart 2019

een gezond land, vandaag en morgen – 16 maart 2019Schrijf je in op onze nieuwsbrief InschrijvenSchrijf je in op onze nieuwsbrief