Chat with us, powered by LiveChat

Afspraak 4: 55-plussers tellen mee, ook op de arbeidsmarkt. We zorgen ervoor dat mensen ook effectief langer kunnen werken.

Afspraak 4: 55-plussers tellen mee, ook op de arbeidsmarkt. We zorgen ervoor dat mensen ook effectief langer kunnen werken.

Terug naar overzicht

Vandaag worden oudere werknemers al te gemakkelijk aan de kant geschoven. Als we onze werkzaamheidsgraad willen optrekken, dan hebben we alle krachten en ervaring nodig. We hebben het stelsel van werkloosheidsuitkering met bedrijfstoeslag (SWT), het vroegere brugpensioen dus, reeds verstrengd. Nu is de tijd gekomen om het volledig af te schaffen, behalve uiteraard voor wie er al inzit.

We zorgen ervoor dat oudere werknemers langer aan de slag kunnen blijven door het systeem van de zachte landingsbanen, waarbij oudere werknemers overschakelen naar een lichtere functie of naar een 4/5e of halftijdse job, te versterken.

We maken het gemakkelijker voor werkgevers om personeel ter beschikking te stellen aan andere werkgevers, en maken transitietrajecten mogelijk waarbij een deel van de opzegperiode al gepresteerd kan worden bij de nieuwe werkgever. We zorgen er ook voor dat oudere werknemers een nieuwe, minder veeleisende job kunnen uitoefenen en bovenop het loon dat ze dan verdienen een toeslag kunnen krijgen van de ex-werkgever. Werken met bedrijfstoeslag in plaats van werkloos zijn met bedrijfstoeslag.

We investeren fors in opleidingen. We kiezen er niet voor om specifieke pensioenregelingen uit te vinden voor zware beroepen, maar wel om mensen bij te scholen zodat ze in de tweede helft van hun carrière lichter werk kunnen doen.

Oudere werknemers, vooral bedienden, zijn duurder voor werkgevers door de sterke koppeling van het brutoloon aan anciënniteit. Wij mikken vooral op een verhoging van de nettolonen, in plaats van op een sterke verhoging van de brutolonen.

Om 55-plussers meer kansen te geven, zal bij herstructureringen een leeftijdspiramide gerespecteerd moeten worden.

Een land dat werkt, voor iedereen – 6 april 2019Schrijf je in op onze nieuwsbrief InschrijvenSchrijf je in op onze nieuwsbrief