Chat with us, powered by LiveChat

Afspraak 7: Eén sociaal statuut voor wie werkt en voor wie onderneemt. De pensioenen van de zelfstandigen gaan fors omhoog

Afspraak 7: Eén sociaal statuut voor wie werkt en voor wie onderneemt. De pensioenen van de zelfstandigen gaan fors omhoog

Terug naar overzicht

De tijd waarin mensen hun hele carrière lang zelfstandige waren, of ambtenaar, of werknemer, is stilaan voorbij. We maken komaf met de complexiteit van de verschillende stelsels. We gaan voor één sociaal statuut voor iedereen, bestaande uit een basisverzekering (betaald door de algemene middelen) en een werkverzekering (betaald door sociale bijdragen).

Daartoe zetten we een eerste stap in de pensioenen. Voor de pensioenen van zelfstandigen en van werknemers geldt op heden dezelfde formule, maar bij de zelfstandigen wordt een correctiecoëfficiënt toegepast. Die bedraagt 0,692%. We gaan voor een gelijkschakeling van de pensioenen van de zelfstandigen aan die van de werknemers en zetten daarom deze coëfficiënten op 1, voor alle loopbaanjaren vanaf 2020. Zo verhogen we de pensioenen van de zelfstandigen.

Ook in de arbeidsongeschiktheid willen we de verschillen tussen werknemers, zelfstandigen en ambtenaren aanpakken. De ziekte- en invaliditeitsuitkeringen voor zelfstandigen zijn veel lager dan die van de werknemers, en moeten dus naar omhoog. Ambtenaren nemen we op in een systeem van ziekte- en invaliditeitsverzekering. Zo zetten we belangrijke stappen richting één sociaal statuut dat gelijk is voor iedereen.

Een land dat werkt, voor iedereen – 6 april 2019Schrijf je in op onze nieuwsbrief InschrijvenSchrijf je in op onze nieuwsbrief