Chat with us, powered by LiveChat

Afspraak 7: Bedrijven betalen een CO2-vignet wanneer ze hun producten minder duurzaam produceren en invoeren naar Europa.

Afspraak 7: Bedrijven betalen een CO2-vignet wanneer ze hun producten minder duurzaam produceren en invoeren naar Europa.

Terug naar overzicht

Uit het Vrijheidscongres:
  1. Multilaterale akkoorden, over de sociale en ecologische omstandigheden waaronder goederen worden geproduceerd en diensten worden geleverd, bepalen minimumstandaarden en zorgen zo mee voor een gelijker speelveld dat vrije en eerlijke handel bewerkstelligt.

We leggen onze industrie ambitieuze doelstellingen op om CO2-impact te verlagen. Terecht. Per ton staal die in een Belgische fabriek geproduceerd wordt, wordt er bijvoorbeeld 30% minder CO2 uitgestoten dan in een niet-Europese fabriek. Het wordt evenwel pervers als dat betekent dat hun productiekost stijgt en we binnen Europa daardoor goedkopere, maar minder duurzaam, geproduceerde alternatieven invoeren. Zo daalt onze CO2-uitstoot wel voor de eigen productie, maar stijgt ze op wereldniveau. Door voor een level-playing field te zorgen zetten we onze marktmacht als Europa ook in om duurzaamheid en CO2-reductie op wereldniveau af te dwingen. Initieel kijken we best naar grote vervuilers waarvan het aandeel CO2 in de productie eenvoudig berekend kan worden, zoals de staal-, aluminium- en cementindustrie.

Schrijf je in voor een gezond land, vandaag en morgen op 16 maart 2019

een gezond land, vandaag en morgen – 16 maart 2019Schrijf je in op onze nieuwsbrief InschrijvenSchrijf je in op onze nieuwsbrief