Chat with us, powered by LiveChat

Afspraak 8: Een kleine, eenvoudige en efficiënte overheid die kostenbewust werkt, geeft zuurstof aan werkgevers en werknemers en brengt de begroting de volgende legislatuur in evenwicht. De overheidsschuld wordt afgebouwd.

Afspraak 8: Een kleine, eenvoudige en efficiënte overheid die kostenbewust werkt, geeft zuurstof aan werkgevers en werknemers en brengt de begroting de volgende legislatuur in evenwicht. De overheidsschuld wordt afgebouwd.

Terug naar overzicht

We brengen het overheidsbeslag omlaag. Zo zorgen we ervoor dat de begroting in evenwicht komt. Door ook de belastingen te verlagen, krijgen we meer mensen aan het werk. Tijdens de voorbije legislatuur zijn we erin geslaagd om het overheidsbeslag terug te dringen van 55,3% bbp in 2014 naar 52,6% bbp in 2019. Een dergelijke inspanning is ongezien in de afgelopen 20 jaar. In vergelijking met andere Europese landen blijft ons overheidsbeslag echter nog te hoog. En als we geen extra maatregelen nemen, dan verwacht het Planbureau dat het overheidsbeslag zelfs terug zal stijgen naar 53,7% bbp in 2024. Daarom moeten we in de volgende legislatuur het overheidsbeslag verder terugdringen tot onder de 50% bbp.

Om het overheidsbeslag onder de 50% bbp terug te dringen werken we op drie pijlers. Allereerst willen we in de volgende legislatuur de jobcreatie nog versnellen en 300.000 extra jobs creëren. Dat betekent dat we kiezen voor een ambitieus arbeidsmarktbeleid. Bij ongewijzigd beleid schat het Planbureau dat er dankzij de economische groei zo’n 160.500 jobs zullen bijkomen. Met de maatregelen die wij voorstellen, komen er 139.500 extra jobs bij.

Ten tweede zetten we in op een meer efficiënte overheid. Wanneer we de werking van de overheid (personeelskosten + verbruik) in België vergelijken met de werking in andere Europese landen, dan stellen we vast dat op sommige domeinen onze overheid duur is. Bovendien staat daar maar zelden een betere dienstverlening tegenover. Onze overheid werkt dus niet altijd efficiënt. Dat is frustrerend voor burgers én voor heel wat ambtenaren die zich dag in dag uit inzetten voor een betere overheid. Een benchmarking leert dat we het overheidsbeslag met 1% bbp kunnen terugdringen, indien onze overheid even performant zou zijn als bv. in Nederland of Duitsland. In de komende vijf jaar vertrekt een groot aantal ambtenaren met pensioen. We moeten van deze pensioneringsgolf gebruik maken om de overheid slanker en beter te maken. We doen dit door te focussen op de kerntaken van de overheid en op administratieve vereenvoudiging en door gebruik te maken van de vele kansen die de digitalisering biedt. We voorzien incentives voor ambtenaren die dit mee mogelijk maken.

Met een ambitieuze agenda van verdere digitalisering en administratieve vereenvoudiging, zetten we een klantgerichte overheid centraal. We kijken door de bril van de burgers en ondernemingen en niet vanuit de behoeften van de overheid. Maximaal gebruik van authentieke bronnen, gegevens slechts eenmaal opvragen en sociale rechten en lastenverlagingen automatisch toekennen zijn daarbij de leidmotieven.

Ten slotte blijven we in de sociale zekerheid hervormen. Zo zorgen we dat iedereen ook in de toekomst zal kunnen blijven rekenen op een sterke sociale zekerheid wanneer hij of zij op pensioen gaat, ziek valt, werkzoekend wordt,…

Een land dat werkt, voor iedereen – 6 april 2019Schrijf je in op onze nieuwsbrief InschrijvenSchrijf je in op onze nieuwsbrief