Chat with us, powered by LiveChat

Afspraak 9: Goesting om te werken, door zelf te beslissen waar, wanneer en hoe je werkt

Afspraak 9: Goesting om te werken, door zelf te beslissen waar, wanneer en hoe je werkt

Terug naar overzicht

We moeten onze kijk op de arbeidsorganisatie volledig omgooien. De samenleving is enorm geëvolueerd, net zoals het type jobs. Heel veel mensen vragen meer flexibiliteit. Werkgevers willen hen die geven maar zijn vaak gebonden aan strikte regels. Als een werknemer en een werkgever onderling akkoord gaan, dan moet een werknemer volledig plaats- en tijdsonafhankelijk kunnen werken. Werknemers die ‘flexwerken’ worden dan geëvalueerd op basis van hun resultaten, in plaats van op hun arbeidsduur. Als ze de werkdag, de werkweek, de maand of het jaar anders willen indelen, dan kan dat.

Wie de vrijheid krijgt om zelf zijn werk te plannen en om zo de combinatie tussen werk en privé gemakkelijker te maken, zal  met meer ‘goesting’ werken. Wij vertrouwen in werknemers en werkgevers om onderling afspraken te maken die voor hen het beste werken. We zetten ook sterk in op de mentale gezondheid: niet alleen door meer vrijheid om zelf het werk in te delen maar ook door bijkomende aandacht voor burn-out-preventie en -sensibilisering. Het gaat om vrijheid, niet om een verplichting. Voor wie zich goed in zijn vel voelt in een klassieke 38-urenweek en een klassieke werkdag van 9 tot 5, hoeft er uiteraard niets te veranderen. En uiteraard gaat het niet om eenzijdige rechten voor werknemers, maar moeten er goede afspraken worden gemaakt met de werkgever. Het is evident dat plaats- en tijdsonafhankelijk werken niet voor alle jobs mogelijk of evident is. Omgekeerd is het ook niet de bedoeling om de bescherming van de individuele werknemers onderuit te halen. We gaan niet naar ‘het Wilde Westen’ waar zomaar alles mag. Het sociaal overleg moet zijn rol blijven spelen zodat de krachtverhoudingen tussen werkgever en werknemers evenwichtig blijven. Maar het is wel het sociaal overleg op bedrijfsniveau, dat wat ons betreft daarover de knopen moet doorhakken. Concreet betekent dit dat:

  1. afspraken op ondernemingsniveau voorrang hebben op afspraken op het niveau van de sector of de ganse economie
  2. we de overuren vereenvoudigen en het krediet aan vrijwillige overuren van 100 naar 200 verhogen
  3. we bedrijfsexperimenten toelaten op het vlak van arbeidsorganisatie. De wetgeving holt vaak achterop. In plaats van telkens nieuwe wetgeving te maken om bepaalde zaken mogelijk te maken, geven we werknemers en werkgevers de vrijheid om te experimenteren met de arbeidsorganisatie.
  4. elke werknemer het recht krijgt om aan zijn werkgever te vragen om het werk anders te mogen indelen. Het gaat om een ‘right to ask & duty to consider’ naar Nederlands model. De werkgever mag weigeren, maar enkel mits een motivering. Zo wakkeren we de dialoog op de werkvloer aan over thuis- en telewerken, glijdende uren, schoolbelcontracten, de ene week meer werken en de andere week minder, Plaats- en tijdsonafhankelijk werken, zelfsturende teams, jobcrafting enz.

We zetten ook verder in op preventie en sensibilisering op het vlak van mentale gezondheidszorg. De terugbetaling van de eerstelijns klinisch psychologische zorg breiden we uit en veralgemenen we naar kinderen, jongeren en ouderen.

Een land dat werkt, voor iedereen – 6 april 2019Schrijf je in op onze nieuwsbrief InschrijvenSchrijf je in op onze nieuwsbrief