Chat with us, powered by LiveChat

Afspraak 9: We maken van deelvervoer het vervoer van de toekomst. Tussen 1 en 5 uur ‘s nachts wordt het kernnet minstens een maal per uur bediend. Voor scholieren en studenten wordt het openbaar vervoer goedkoper.

Afspraak 9: We maken van deelvervoer het vervoer van de toekomst. Tussen 1 en 5 uur ‘s nachts wordt het kernnet minstens een maal per uur bediend. Voor scholieren en studenten wordt het openbaar vervoer goedkoper.

Terug naar overzicht

Uit het Vrijheidscongres:
  1. Een slimme mobiliteitsvisie focust niet op één enkele vervoersmodus, maar speelt de sterke punten van elk transportmiddel zo maximaal mogelijk uit. Daarom zetten we in op combimobiliteit, waarbij mobiliteit evolueert van een product naar een dienst. De meest efficiënt mogelijke verplaatsing van punt A naar punt B staat daarbij centraal.

Om van collectief vervoer een aantrekkelijk alternatief te maken, zorgen we voor zo min mogelijk overstappen en een zo laag mogelijke overstaptijd. Op het kernnet rijden er 24/24 treinen en bussen. Tussen 01 en 05u blijft er minstens 1 trein en bus per uur rijden. Private spelers krijgen de kans via aanbestedingen om (een deel van) het aanbod op zich te nemen. We creëren grote hubs waartussen minstens elk kwartier een trein rijdt. De hubs bestaan uit de centrumsteden en overstapknooppunten van het spoor. De trein functioneert daar als een metro. Tussen 01u en 05u blijft er minstens 1 trein per uur rijden De kleinere stations worden afhankelijk van hun ligging ingeschakeld als ‘aanvoerlijn’ richting de grote hubs of als traject binnen een voorstadnet. Vlaanderen tekent een kernnet uit dat door bus- en tramverbindingen wordt verbonden. Een kernnet moet zich beperken tot de essentie en het spoornet aanvullen. Denk aan verbindingen tussen grote steden waar nu geen trein rijdt of belangrijke zones waar veel mensen in ploegenarbeid werken (zoals de luchthaven). Op het kernnet rijden geen bussen die elke halte of dorp aandoen, maar wel zeer gericht snelle verbindingen garanderen tussen belangrijke knooppunten.  Het aanbod blijft ’s nachts doorlopen en is afgestemd op de treinen. Vlaanderen bepaalt welke verbindingen er nodig zijn. Via een tender worden deze opengesteld. Dit kan in één stuk, maar kan ook opgesplitst worden. Voor stukken die niemand wil bedienen moet de overheid nagaan wat het beste alternatief is. De vervoerregio’s tekenen tot slot een aanvullend net uit. Dit wordt door middel van een tender op de markt gebracht. Voor scholieren en studenten wordt het openbaar vervoer goedkoper. Buiten de congestiezones bouwen we randparkings waar je gratis kan parkeren en vlot kan overstappen op de trein, tram, bus of fiets naar de stadscentra. Van stations en dorps- en stadskern maken we knooppunten van deelmobiliteit. Hiermee kan de ‘last mile’ overbrugd worden. In zo’n knooppunt vind je afhankelijk van de locatie deelwagens, (elektrische) deelfietsen en steps en ook taxi’s. Uber’s kunnen hun rol opnemen. Ook carpoolen heeft hier een rol. Uit een studie van Transport & Mobility Leuven (2011) bleek dat op het traject Leuven-Brussel de file met 40% daalde als er 10% minder ‘autosolisten’ waren. Als dat opgetrokken werd naar 25% dan verdween de file zelfs. De laatste schakel is een vlotte, digitale, verbinding tussen al deze mogelijkheden: ‘Mobility as a service’. Eén applicatie die je zegt hoe je het snelst van A naar B geraakt en waarin je meteen een ticket kan kopen. Dit kan een stuk met een deelwagen zijn en een stuk met de trein. Of een stuk met een deelwagen en een deelfiets. Of elke combinatie die je kan bedenken. In zo’n applicatie kunnen we kortingstarieven vastleggen voor mensen die het moeilijk hebben en we kunnen een connectie maken het mobiliteitsbudget dat we net invoerden. Om de deelmobiliteit (fietsen, wagens…) een duw in de rug te geven verlagen we de btw algemeen naar 6%. We reserveren aan stations ook gratis parkings voor deelwagens. We werken het netwerk van fietssnelwegen versneld af, zodat je met de fiets Vlaanderen (quasi) conflictvrij kan doorkruisen van Limburg tot aan de Kust.

Schrijf je in voor een gezond land, vandaag en morgen op 16 maart 2019

een gezond land, vandaag en morgen – 16 maart 2019Schrijf je in op onze nieuwsbrief InschrijvenSchrijf je in op onze nieuwsbrief