Bezoekersaantallen musea meer dan gehalveerd in 2020

Bezoekersaantallen musea meer dan gehalveerd in 2020

De meeste musea zagen een val in het aantal bezoekers van 50 tot 60 procent. Musea die normaal veel buitenlandse bezoekers ontvangen zagen zelfs een terugval van 70 procent of meer. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams Parlementslid Stephanie D’Hose (Open Vld) opvroeg bij minister-president Jambon. Het MSK in Gent deed als enige Vlaamse museum beter dan het jaar voordien, al zat de campagne rond het Van Eyckjaar daar zeker voor iets tussen. “De financiële impact van de crisis op de volledige erfgoedsector is enorm”, stelt D’Hose. “Zeker bij musea die veel inkomsten uit publiekswerking halen. Het is goed dat de Vlaamse Regering daar rekening mee zal houden bij het toezicht op de werkingssubsidies.”

De cijfers betreffen de bezoekers aan museumzalen en de collectie. Bezoekers komen op nog heel wat andere manieren met de collectie in contact: in andere delen van het gebouw of de locatie, via reizende tentoonstellingen, een digitaal bezoek, workshops, de educatieve werking, participatieve projecten, een raadpleging van de collectie, enzovoorts. Hoe succesvol de Vlaamse musea op die vlakken zijn is niet gekend. De Vlaamse Regering werkt aan een betere registratie van de museale publiekswerking. Tot die tijd moeten de cijfers omzichtig geïnterpreteerd worden. “Bezoekerscijfers zeggen iets over het bereik van onze musea en erfgoedinstellingen, maar dan moeten die cijfers compleet zijn”, zegt Open
Vld-parlementslid Stephanie D’Hose. “We moeten te weten komen hoe mensen in aanraking komen met de collecties en het beleid daarop afstemmen. Ik ben blij dat de Vlaamse Regering en FARO, het Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed, daar werk van maken.”

Dat de impact groot is staat echter vast. Erfgoedinstellingen en musea zagen een grote brok inkomsten wegvallen, terwijl de kosten bleven. De impact is nog groter bij kwetsbare groepen die actief zijn in de sector, zoals freelancers, tentoonstellingsbouwers, restaurateurs en gidsen. Ook in 2021 kon het publiek nog niet massaal ontvangen worden. Het valt te verwachten dat ook de cijfers van dit jaar zullen tegenvallen. Het departement houdt bij het toezicht op de werkingssubsidies rekening met de impact van de crisis op de werking, bezoekerscijfers en financiën van de instellingen.

Er is wel een positieve noot: de crisis zorgde voor een versnelling op het digitale vlak door de grote nood aan digitale beleving. De Vlaamse Regering wil blijven inzetten op die digitale transformatie. “Laten we van de nood een deugd maken en de sector steunen in het digitaal ontsluiten van hun collecties. Ons prachtige erfgoed en onze magistrale kunstcollecties moeten voor iedereen toegankelijk zijn”, besluit D’Hose.Schrijf je in op onze nieuwsbrief InschrijvenSchrijf je in op onze nieuwsbrief