Chat with us, powered by LiveChat

Brexit: Minister De Croo en douane roepen bedrijven op zich klaar te maken voor douaneverplichtingen

Brexit: Minister De Croo en douane roepen bedrijven op zich klaar te maken voor douaneverplichtingen

Slechts één op vijf van de Belgische bedrijven die handel voeren met het VK zijn klaar voor de douaneformaliteiten die gepaard gaan met een Brexit. Dat blijkt uit cijfers van de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen van de FOD Financiën. De douane start deze week een nieuwe informatiecampagne waarbij ze bedrijven die handeldrijven met het VK individueel zal contacteren. Vicepremier en minister van Financiën Alexander De Croo zat deze ochtend samen met de douane en de bedrijven om ervoor te zorgen dat iedereen zich klaarmaakt.

Alexander De Croo: “Tenzij de Britten de komende dagen de Brexit afblazen, zullen Belgische bedrijven die handeldrijven met het VK in de toekomst douaneverplichtingen moeten vervullen. Voor heel wat bedrijven is het meer dan 25 jaar geleden dat ze nog met de douane te maken hadden. Niet alleen de douanediensten moeten zich daarop voorbereiden, ook de bedrijven moeten zich klaarmaken.”

De Algemene Administratie van de Douane en de Accijnzen (AAD&A) van de FOD Financiën identificeerde vorig jaar dat er in ons land zo’n 25.000 bedrijven waren die handel dreven met het VK en nog niet over een EORI-nummer beschikten (identificatienummer inzake douane). Vanaf het moment dat het VK de interne markt verlaat, moeten zij douaneformaliteiten vervullen. De AAD&A verwacht dat het aantal invoeraangiftes daardoor met 930.000 zal toenemen, een stijging met 14%. Het aantal bijkomende uitvoeraangiftes wordt geraamd op ongeveer 4.500.000, een stijging met 47%.

Uniek identificatienummer:

Het Europees douanewetboek schrijft voor dat elk bedrijf moet beschikken over een EORI-nummer (Economic Operator Registration and Identification) om aan zijn douaneverplichtingen te voldoen. Zonder dit uniek identificatienummer kan geen douaneaangifte gebeuren en is geen in- of uitvoer mogelijk.

Begin 2018 werd naar de 100 grootste bedrijven die handel voeren met het VK én die niet beschikten over een EORI-nummer een mailing van de douane verstuurd met de vraag om een EORI-nummer aan te vragen. Slechts één op vijf van de betrokken bedrijven antwoordde. In januari 2019 werd een communicatie inzake EORI verspreid naar federaties en havens, met de vraag om dit om te nemen in hun nieuwsbrieven. In totaal leverde de douane de voorbije negen maanden 5.000 nieuwe EORI-nummers af.

Doorgedreven informatiecampagne:

De douane plant nu een intensieve informatiecampagne richting de twintigduizend bedrijven die nog geen uniek identificatienummer hebben. Eind deze week valt er bij hen een brief in de bus met daarin een door de douane van ambtswege toegekend EORI-nummer. Bedrijven moeten enkel laten weten welke persoon gemachtigd is voor de onderneming.

Na de mailing zal de douane telefonisch contact nemen met de top-5000 bedrijven die handeldrijven met het VK en met hen de EORI-aanvraag opvolgen.
Kristian Vanderwaeren, administrateur-generaal AAD&A: “Brexit is een tsunami voor de bedrijfswereld die handeldrijft met het VK. De Douane stelt alles in het werk om de ondernemingen te beschermen tegen die tsunami door hen te informeren en te begeleiden bij het vervullen van hun douaneformaliteiten. Het uitgangspunt voor mijn administratie is dat geen enkel bedrijf mag leiden onder de Brexit.”

Bedrijven en overheid samen:

Minister van Financiën Alexander De Croo en de administrateur-generaal van de AAD&A zaten deze ochtend met de Belgische bedrijven rond de tafel om te bekijken hoe bedrijven zich kunnen klaarmaken voor de douaneverplichtingen na Brexit. Tijdens het gesprek kwamen ook de inspanningen aan bod die de douane zelf levert om met Brexit om te gaan.

Aandacht ging onder meer naar de versterking van het aantal effectieven bij de douanediensten, de wijze waarop de douane haar controles zal uitvoeren en het belang van de volledige digitalisering van de douanediensten.Schrijf je in op onze nieuwsbrief InschrijvenSchrijf je in op onze nieuwsbrief