Chat with us, powered by LiveChat

algemeen

Verklaring in naam van: Belgische Federale Regering, Vlaamse Regering, Brusselse Regering, Franstalige Gemeenschap en Waalse Regering, Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Risk Management Group en de Taskforce Shortages. De Risk Management Group, op basis van de input van wetenschappers en experten, heeft de volgende prioriteiten voor de verdeling van...

1.1Autokeuring WAAROM WERD DE AUTOKEURING GESLOTEN? Deze beslissing werd eenzijdig door GOCA VLAANDEREN, de groepering van de Vlaamse erkende ondernemingen voor autokeuring en rijbewijs, genomen. WERD U BETROKKEN BIJ DEZE BESLISSING? Over deze beslissing zijn er contacten geweest tussen GOCA VLAANDEREN en mijn administratie. Aanvankelijk was GOCA VLAANDEREN vragende...

Op dit moment eisen verschillende burgemeester mondmaskers op bij de bedrijven die op hun grondgebied gevestigd zijn om ze dan uit te delen aan burgers. Experten en bevoegde ministers roepen gezamenlijk op daarmee te stoppen.    Maggie De Block & Philippe De Backer: “Wij vragen met aandrang...

In het kader van de strijd tegen het virus COVID-19 zal de Minister van Pensioenen binnenkort aan de Ministerraad twee ontwerpen van koninklijk besluit voorleggen om een negatieve impact op de pensioenen te vermijden. Het eerste ontwerp van koninklijk besluit betreft de begunstigden van een rust-...

Schrijf je in op onze nieuwsbrief InschrijvenSchrijf je in op onze nieuwsbrief