Chat with us, powered by LiveChat

algemeen

De Nationale Veiligheidsraad uitgebreid met de ministers-presidenten is samengekomen om zich te buigen over het werk van Celeval, aan wie gevraagd was een langetermijnvisie uit te werken voor  risicobeheer. In deze langetermijnvisie staan de zes gouden regels centraal: Ter herinnering, het gaat om de volgende regels: Het...

Europees Parlementslid Hilde Vautmans (Renew Europe, Open Vld) reageert met gemengde gevoelens: “Ik zie zeker heel wat positieve punten. De versterking van onze buitengrenzen, een hardere aanpak van smokkelaars, versnelde asielprocedures, grotere nadruk op terugkeer, samenwerking met derde landen, bescherming van minderjarigen, … allemaal actiepunten waar Renew...

Op initiatief van minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers heeft schrijver en journalist Pat Donnez zeven experten geïnterviewd over de stad na corona. Elk vanuit hun expertise zullen zij het hebben over de uitdagingen en oplossingen voor de steden van de toekomst. Bart Somers: “Veel...

Vandaag gaf Commissievoorzitster Ursula von der Leyen haar eerste State of the Union. Von der Leyen wil naar een Unie van vitaliteit in een kwetsbare wereld. Ze wil dat we stoppen met Europa klein te praten. Europees Parlementslid Hilde Vautmans (Renew Europe, Open Vld) reageert: "Von...

Schrijf je in op onze nieuwsbrief InschrijvenSchrijf je in op onze nieuwsbrief