Chat with us, powered by LiveChat

asiel

De Vlaamse regering heeft een nieuw inburgeringstraject goedgekeurd. Inburgeraars zullen voortaan moeten betalen en worden gekoppeld aan een Vlaamse buddy. Een uitgebreider inburgeringsbeleid met een kostprijs voor de inburgeraar was een van de elementen uit het Vlaamse regeerakkoord. De regering raakte het nu definitief eens over...

Vandaag (4/11) verscheen een studie van de NBB die de economische impact van migratie in kaart brengt. De NBB heeft in deze studie, besteld door voormalig minister Van Overtveldt (N-VA), de impact van migratie op de publieke financiën proberen meten. “Geen gemakkelijke oefening. De belangrijkste...

Kamerlid Tim Vandenput vroeg in het parlement aan de regering om het ontwerp voor een strenger Europese migratieakkoord te steunen. Het pact voorziet onder meer in een versterking van de buitengrenzen en in een strenger terugkeerbeleid. Vandeput is duidelijk: “Het migratiebeleid kan enkel succesvol zijn...

In de Kamercommissie Binnenlandse Zaken werd het eindverslag van de commissie Bossuyt besproken. Deze evalueerde het terugkeerbeleid in ons land. Kamerlid Tim Vandenput bevroeg de rapporteurs: “Ons uitgangspunt blijft: ‘vrijwillige terugkeer als het kan, gedwongen als het moet’. Mensen van wie de asielaanvraag is geweigerd...

Schrijf je in op onze nieuwsbrief InschrijvenSchrijf je in op onze nieuwsbrief