Chat with us, powered by LiveChat

democratie

Vandaag 25 november is de internationale dag tegen het geweld tegen vrouwen. Wereldwijd krijgt één op de drie vrouwen te maken met verschillende vormen van geweld. Federaal volksvertegenwoordiger Robby De Caluwé (Open Vld) wil dat de federale regering de strijd opvoert tegen dit geweld: “Gendergerelateerd...

De Parlementaire Onderzoekscommissie (POC) 22 maart 2016 heeft onze ogen geopend over wat er zich afspeelde in sommige moskeeën. Over inmenging en extremisme. “Vandaag zijn de resultaten van die commissie opnieuw enorm relevant, gezien we nu opnieuw getuigenissen van buitenlandse inmenging zien”, stelt Patrick Dewael...

Binnenkort stemt het Vlaams Parlement een decreet van minister Somers met tal van aanpassingen aan de regels voor de gemeente- en provincieraadsverkiezingen. De blauwe draad in het decreet is overduidelijk: minder invloed van de partijen, meer macht voor de kiezer. Denk aan de volledige neutralisering...

De Nationale Veiligheidsraad (NVR) heeft donderdag de details van de cybersecuritystrategie 2.0 goedgekeurd. Deze strategie vormt het kader voor de transversale aanpak door België van cyberdreigingen en -kansen voor ons land. Het moet van België een van de minst kwetsbare landen van Europa maken. De opkomst...

Schrijf je in op onze nieuwsbrief InschrijvenSchrijf je in op onze nieuwsbrief