Chat with us, powered by LiveChat

europa

Open Vld, N-VA, CD&V, Groen en Vooruit vragen in het Vlaams Parlement aandacht voor de bescherming en versterking van gendergelijkheid en vrouwen- en meisjesrechten in de intra-Afghaanse vredesonderhandelingen. Dat doen ze aan de hand van een resolutie die unaniem werd goedgekeurd door de Commissie Buitenlands Beleid....

Op de jaarlijkse hoogmis van de infectieziekten, het European Congress of Clinical Microbiology & Infectious Diseases (ECCMID), pleit Maggie voor betrokkenheid tussen de beleidsmakers en het AMR onderzoek alsook de samenwerking tussen verschillende sectoren in de strijd tegen microbiële resistentie. De Block is gastspreker in...

Na drie jaar bereikte de Europese Unie vorige week eindelijk een akkoord over het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). Het akkoord stelt duurzaamheid en de rendabiliteit van onze landbouwondernemers centraal. Vlaams Parlementslid Steven Coenegrachts (Open Vld): “Europa heeft haar huiswerk gemaakt. Nu is het aan Vlaanderen om...

De recente Hongaarse wetswijzingen over het verbod op het verwijzen en “promoten” van onder andere geslachtsverandering en homoseksualiteit, zorgen voor een ware schokgolf doorheen Europa. Ook Europees Parlementslid Hilde Vautmans vindt het onaanvaardbaar dat anno 2021 mensen in Europa nog steeds gediscrimineerd worden omwille van...

Ieder mens moet het recht hebben om zijn of haar seksuele oriëntatie, genderidentiteit en- expressie in alle vrijheid te tonen en te beleven. “Toch worden die SOGIE-rechten in Hongarije keer op keer geschonden ten aanzien van LGBTQI+ personen. Holebirechten zijn mensenrechten, die zijn fundamenteel in...

Schrijf je in op onze nieuwsbrief InschrijvenSchrijf je in op onze nieuwsbrief