gelijke kansen

De energieprijzen swingen al maanden de pan uit. Gezinnen kunnen moeilijk de eindjes aan elkaar knopen. Het bedrijfsleven verliest concurrentiekracht. Hoe kunnen we op deze kostelijke energiegrillen een financieel haalbaar antwoord bieden?  “Als Open Vld staan wij open voor mogelijke nieuwe maatregelen om deze bittere...

Naar aanleiding van de internationale dag van personen met een handicap brak Volksvertegenwoordiger Tania De Jonge (Open Vld) tijdens het vragenuurtje in de Kamer een lans om de werkzaamheidsgraad van mensen met een handicap te verhogen. “Onze krappe arbeidsmarkt smeekt om helpende handen. Geef ook...

Vandaag 25 november is de internationale dag tegen het geweld tegen vrouwen. Wereldwijd krijgt één op de drie vrouwen te maken met verschillende vormen van geweld. Federaal volksvertegenwoordiger Robby De Caluwé (Open Vld) wil dat de federale regering de strijd opvoert tegen dit geweld: “Gendergerelateerd...

De recente Hongaarse wetswijzingen over het verbod op het verwijzen en “promoten” van onder andere geslachtsverandering en homoseksualiteit, zorgen voor een ware schokgolf doorheen Europa. Ook Europees Parlementslid Hilde Vautmans vindt het onaanvaardbaar dat anno 2021 mensen in Europa nog steeds gediscrimineerd worden omwille van...

De moord op David Polfliet veroorzaakte een schokgolf in onze samenleving. In naam van de voltallige Open Vld-fractie betuigde Vlaams Parlementslid Stephanie D’Hose haar diepste deelneming aan de vrienden en familie van het slachtoffer, maar ook aan de volledige regenbooggemeenschap. D’Hose vermeldde in de plenaire...

Het Adviescomité Maatschappelijke Emancipatie van de Kamer heeft een resolutie rond intrafamiliaal geweld goedgekeurd. De tekst is het resultaat van een samenwerking over partijgrenzen heen en werd ook door alle partijen goedgekeurd. “Dit is een krachtig signaal om intrafamiliaal geweld aan te pakken. De tekst...

Schrijf je in op onze nieuwsbrief InschrijvenSchrijf je in op onze nieuwsbrief