Chat with us, powered by LiveChat

gelijke kansen

De recente Hongaarse wetswijzingen over het verbod op het verwijzen en “promoten” van onder andere geslachtsverandering en homoseksualiteit, zorgen voor een ware schokgolf doorheen Europa. Ook Europees Parlementslid Hilde Vautmans vindt het onaanvaardbaar dat anno 2021 mensen in Europa nog steeds gediscrimineerd worden omwille van...

De moord op David Polfliet veroorzaakte een schokgolf in onze samenleving. In naam van de voltallige Open Vld-fractie betuigde Vlaams Parlementslid Stephanie D’Hose haar diepste deelneming aan de vrienden en familie van het slachtoffer, maar ook aan de volledige regenbooggemeenschap. D’Hose vermeldde in de plenaire...

Het Adviescomité Maatschappelijke Emancipatie van de Kamer heeft een resolutie rond intrafamiliaal geweld goedgekeurd. De tekst is het resultaat van een samenwerking over partijgrenzen heen en werd ook door alle partijen goedgekeurd. “Dit is een krachtig signaal om intrafamiliaal geweld aan te pakken. De tekst...

De Kamercommissie Gelijke Kansen heeft unaniem een resolutie goedgekeurd die de fysieke integriteit van intersekse minderjarigen wil waarborgen. Deze resolutie zorgt ervoor dat ingrepen aan de geslachtsdelen van intersekse kinderen enkel zullen worden toegelaten nadat zowel ouder als kind goed geïnformeerd zijn en ze beide...

Schrijf je in op onze nieuwsbrief InschrijvenSchrijf je in op onze nieuwsbrief