Kamer van Volksvertegenwoordigers

Brussel - Open Vld lanceert een actieplan over de crisis in de varkenssector. Die kijkt in Vlaanderen, en bij uitbreiding heel Europa, aan tegen een ongeziene crisis. Europees Parlementslid voor Open Vld Hilde Vautmans trok samen met Vlaams Parlementsleden Bart Van Hulle en Emmily Talpe...

De energieprijzen swingen al maanden de pan uit. Gezinnen kunnen moeilijk de eindjes aan elkaar knopen. Het bedrijfsleven verliest concurrentiekracht. Hoe kunnen we op deze kostelijke energiegrillen een financieel haalbaar antwoord bieden?  “Als Open Vld staan wij open voor mogelijke nieuwe maatregelen om deze bittere...

Federaal volksvertegenwoordiger Robby De Caluwé (Open Vld) pleit ervoor om een coronabarometer in te voeren: “Na 2 jaar leven met corona, is er duidelijk meer nood aan meer voorspelbaarheid en een duidelijkere communicatie van de overheden. Een coronabarometer kan een goede maatstaf zijn, maar dan...

In de Kamercommissie sociale zaken ondervroeg parlementslid Tania De Jonge minister van sociale zaken, Frank Vandenbroucke, omtrent de re-integratie van langdurig arbeidsongeschikte werknemers. “Zoals in het regeerakkoord werd overeengekomen voert de regering de inspanningen op om de re-integratie van langdurig arbeidsongeschikte werknemers aan te moedigen. Dat...

In het Nationaal Veiligheidsplan werden de prioriteiten vastgelegd voor de periode 2022-2025. Al snel was er in de media veel commotie te lezen, namelijk dat de strijd tegen fiscale fraude geen topprioriteit meer zou zijn voor de Federale Politie. “De politie kampt met een personeelstekort...

Om de betaalbaarheid van ons pensioenstelsel te waarborgen, voorziet het regeerakkoord een hervorming van het huidige pensioenstelsel. In een mondelinge vraag aan de minister van Pensioenen wilde Open VLD-fractievoorzitter De Block meer concrete informatie krijgen over de invulling van de hervormingsplannen. Maggie De Block : “De...

De Kamercommissie Gezondheid heeft vandaag unaniem het wetsvoorstel aangenomen dat artsen-specialisten in opleidingen en universitaire ziekenhuizen een vertegenwoordiging geeft in de Nationale Paritaire Commissie Artsen-Ziekenhuizen. Fractieleider Maggie De Block is een van de mede-indieners. Maggie De Block : “Het is een goede zaak dat de artsen-specialisten...

Schrijf je in op onze nieuwsbrief InschrijvenSchrijf je in op onze nieuwsbrief