klimaat

Vandaag plant Boerenbond samen met Groene Kring en Ferm een grote tractorenactie in alle Vlaamse provincies. De reden hiervoor is de huidige onduidelijkheid in het stikstofverhaal. Het voorlopige stikstofkader ligt vast in een ministeriële instructie, maar bepaalde onderdelen in de instructie worden door verschillende partijen...

Wanneer regendruppels en stromend water bodemdeeltjes losmaken en verplaatsen, spreken we over watererosie. Niet alleen leidt dat tot modderoverlast in stroomafwaarts gelegen (woon)gebieden, ook de bodemkwaliteit lijdt eronder. De zware regenval van deze zomer wees er nogmaals op dat erosiebestrijding noodzakelijk is. In Limburg hebben...

De plenaire vergadering van het Vlaams Parlement keurde vandaag een voorstel van decreet goed van Vlaams Parlementsleden Andries Gryffroy (N-VA), Robrecht Bothuyne (CD&V) en Willem-Frederik Schiltz (Open Vld) om een verbod op de vervanging of plaatsing van stookolieketels in te voeren vanaf januari 2022. Dit...

“België heeft de ambitie om de capaciteit van wind op zee bijna te verdriedubbelen. Dit betekent Noordzeestroom voor elk Belgisch gezin.” Dat kondigen minister van Energie Tinne Van der Straeten en vice-eersteminister en minister van Noordzee Vincent van Quickenborne samen aan. België is wereldleider op...

Coenegrachts: “De overheid draagt zo mee bij aan de toenemende druk op landbouwgrond” In 2020 kocht het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) 1.090 hectare grond in Vlaanderen. Ongeveer 33% van die aangekochte gronden blijkt ingekleurd als landbouwgebied. In Limburg is dat zelfs 53%. “Op die...

Bart Van Hulle: “Bebos eerst in bos- en natuurgebied, laat vruchtbaar landbouwgebied zoveel mogelijk aan de landbouwers” Het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) beboste tijdens het plantseizoen 20-21 205 hectare. Dat is 2,5 keer meer tegenover de drie vorige plantseizoenen. Meer dan de helft van...

Schrijf je in op onze nieuwsbrief InschrijvenSchrijf je in op onze nieuwsbrief