Chat with us, powered by LiveChat

onderwijs

De coronacommissie van het Vlaams Parlement heeft vandaag haar tussentijdse conclusies voor de corona-aanpak in het onderwijs opgesteld. De commissie formuleerde niet minder dan 108 aanbevelingen, gebaseerd op de reeks hoorzittingen met wetenschappers, onderwijspersoneel en beleidsmakers van de voorbije weken. “Als er door de coronacrisis...

Uit het meest recente TIMSS-rapport blijkt dat de wetenschappelijke en wiskundige kennis en vaardigheden van onze 10-jarigen de afgelopen jaren significant daalden. Jean-Jacques De Gucht, Vlaams Parlementslid voor Open Vld, vindt dit een problematische situatie en vroeg tijdens de plenaire vergadering naar bijkomende maatregelen. “Jaren...

Uit een interne bevraging van het gemeenschapsonderwijs blijkt dat er bij de helft van hun leerlingen sprake is van leerachterstand. De Vlaamse Regering nam de afgelopen maanden al een aantal maatregelen inzake de ondersteuning van leerkrachten en de structurele verankering van zomerscholen. Jean-Jacques De Gucht,...

Volgens Eurostat, de statistiekinformatiedienst van de Europese Unie, zijn jongeren de zwaarste slachtoffers van de huidige arbeidsmarktcrisis. Tom Ongena, Vlaams Parlementslid voor Open Vld, vroeg zich tijdens de plenaire vergadering af hoe minister van Werk Crevits hun positie wil versterken. “In mijn omgeving kom ik...

Uit de lockdown dit voorjaar kunnen we verschillende lessen trekken. Ten eerste is er toen een grote leerachterstand ontstaan. Ten tweede werden kinderen in kwetsbare omstandigheden gedurende die periode nog meer blootgesteld aan die omstandigheden. Jean-Jacques De Gucht, Vlaams Parlementslid voor Open Vld, is hier...

Het wetsvoorstel van liberale Kamerleden Christian Leysen en Kathleen Verhelst (Open Vld) dat de wederopbouwreserve voor bedrijven regelt, is goedgekeurd in de plenaire zitting. Deze ondernemersvriendelijke maatregel houdt in dat bedrijven de mogelijkheid krijgen om op een fiscaalvriendelijke manier het eigen vermogen, dat klappen kreeg tijdens...

Schrijf je in op onze nieuwsbrief InschrijvenSchrijf je in op onze nieuwsbrief