Sociaal

Ons land kent ongeveer 38.000 kunstenaars. Voor hen heeft minister van Sociale Zaken Maggie De Block  www.artistatwork.be laten ontwikkelen. Voor kunstenaars betekent het minder administratie en meer ruimte voor creativiteit. “Dankzij de toepassing vermindert de administratieve rompslomp voor de registratie van prestaties, de aanvraag van een...

Het Planbureau maakt vandaag de resultaten bekend van haar gedeeltelijke doorrekening van verkiezingsvoorstellen. Open Vld heeft gefocust op de verlaging van de personenbelasting. “Wij willen mensen die werken nog meer belonen. Zo maken we werken aantrekkelijker. Dat doen we door de 40%-schijf in de personenbelasting...

De problemen met de luchtverkeersleiders bij Skeyes blijven aanhouden. Daarom dienen liberale Kamerleden Veli Yüksel en Sandrine De Crom een wetsvoorstel in om gegarandeerde dienstverlening mogelijk te maken. “Deze stakingen gijzelen de reizigers. Een gegarandeerde dienstverlening, zoals bij de spoorwegen, biedt hier een oplossing. Dat...

Er komt vanaf 1 oktober een officieel statuut voor mantelzorgers die voor de zwaarste zorgverlening staan. Minister De Block erkent op die manier mantelzorgers die zo’n zware zorg uit oefenen dat ze hun professioneel leven achteruitstellen in functie van hun dierbare. Naar schatting 800.000 burgers...

Het wetsvoorstel om sociale verkiezingen te moderniseren, is goedgekeurd in de Commissie Sociale Zaken. Om de vier jaar zijn er sociale verkiezingen in bedrijven. Dat betekent dat werknemers dus collega’s mogen aanduiden om hun te vertegenwoordigen in de overlegorganen met de werkgever, met name het...

Schrijf je in op onze nieuwsbrief InschrijvenSchrijf je in op onze nieuwsbrief