werk

In het kader van het Vlaams relanceplan Vlaamse Veerkracht werden de administratieve lasten en procedures voor horecaondernemers doorgelicht. Het eindrapport beveelt nu aan om alle informatie over het opstarten en uitbaten van een horecazaak op één website samen te brengen. Ook moet er één geïntegreerd...

Verschillende sectoren slaan alarm over het grote tekort aan arbeidskrachten. De bestaande structurele krapte in de zorg komt verder onder druk te staan door de forse personeelsuitval tijdens deze coronacrisis. Vlaams Parlementslid Freya Saeys (Open Vld): “Als we niet dringend in actie komen, kunnen we...

In de Kamercommissie sociale zaken ondervroeg parlementslid Tania De Jonge minister van sociale zaken, Frank Vandenbroucke, omtrent de re-integratie van langdurig arbeidsongeschikte werknemers. “Zoals in het regeerakkoord werd overeengekomen voert de regering de inspanningen op om de re-integratie van langdurig arbeidsongeschikte werknemers aan te moedigen. Dat...

Tom Ongena (Open Vld) reageert tevreden op akkoord over gemeenschapsdienst voor langdurig werkzoekenden. De Vlaamse Regering bereikte een akkoord over de invoering van een gemeenschapsdienst voor langdurig werkzoekenden. “Daarmee voert ze een maatregel uit die Open Vld in het Vlaamse Regeerakkoord liet opnemen. De gemeenschapsdienst wordt...

Schrijf je in op onze nieuwsbrief InschrijvenSchrijf je in op onze nieuwsbrief