wonen

Vlaanderen kampt met een nooit geziene wooncrisis – zowel op de markt van private als die van sociale woningen. Open Vld-minister Bart Somers gaf zijn visie op deze problematiek, en meteen laaide het debat sterk op. Het klopt niet dat de minister daarbij “muisstil” blijft over...

Het Vlaams Parlement heeft vandaag het licht op groen gezet voor de oprichting van een uniek loket voor een vereenvoudigde woon- en renovatiepremie. Die eengemaakte premie (MijnVerbouwpremie) moet ervoor zorgen dat meer Vlamingen de intentie om te renoveren ook omzetten in daden. Vlaams Parlementsleden Willem-Frederik...

Vlaams minister van Wonen Matthias Diependaele wil in 2024 landen met het juridisch kader voor alternatieve woonvormen, zoals bijvoorbeeld tiny houses. Zowel de lokale besturen, investeerders als particulieren willen echter niet zo lang wachten. Ze vragen nu een gestroomlijnd en aangepast kader, want vinden hun...

De Kamercommissie Economie keurde afgelopen woensdag een interpretatieve wet goed die duidelijkheid schept over de kwestie rond inkrimpende woningen. Volksvertegenwoordiger Jasper Pillen (Open Vld): “Er heerste onduidelijkheid of scheurende woningen door droogte onder de brandverzekering vallen dan wel niet. Het aangenomen voorstel van interpretatieve wet...

Schrijf je in op onze nieuwsbrief InschrijvenSchrijf je in op onze nieuwsbrief