Chat with us, powered by LiveChat

Commissieverdeling Federaal Parlement

Commissieverdeling Federaal Parlement

De commissieverdeling van onze federale parlementsleden staat op punt. Commissies zijn  gespecialiseerde groepen die over de partijgrenzen heen op een bepaald thema werken. De verdeling van deze thema’s gebeurde op basis van expertise en interesses van onze parlementsleden.

Open Vld mocht één commissievoorzitter naar voren schuiven. Deze taak zal Vincent Van Quickenborne voor zijn rekening nemen. Hij zal de commissievergaderingen rond de thema’s energie, leefmilieu en klimaat voorzitten.

De andere commissies werden als volgt verdeeld:

  • Robby De Caluwé: Commissie Gezondheid en Gelijke kansen
  • Patrick Dewael: Commissie Herziening Grondwet
  • Katje Gabriëls: Commissie Justitie
  • Egbert Lachaert: Commissie Sociale Zaken
  • Christian Leysen: Commissie Financiën en Begroting
  • Goedele Liekens: Commissie Buitenlandse Betrekkingen
  • Tim Vandenput: Commissie Landsverdediging en Commissie Binnenlandse Zaken, Veiligheid, Migratie en Bestuurszaken
  • Marianne Verhaert: Commissie Mobiliteit, Overheidsbedrijven en Federale Instellingen
  • Kathleen Verhelst: Commissie Economie, Consumentenbescherming en Digitalisering


Schrijf je in op onze nieuwsbrief InschrijvenSchrijf je in op onze nieuwsbrief