Chat with us, powered by LiveChat

Continuïteit van de dienstverlening De Lijn gestemd in Vlaams Parlement

Continuïteit van de dienstverlening De Lijn gestemd in Vlaams Parlement

Vandaag (26/05/21) werd in de plenaire zitting van het Vlaams Parlement het decreet over de continuïteit van de dienstverlening van De Lijn goedgekeurd. Het ‘systeem van de continuïteit van de dienstverlening’ verzekert een aangepast vervoersaanbod tijdens stakingen, rekening houdend met de beschikbare personeelsleden die ervoor kiezen om niet deel te nemen aan de staking en te werken. “Het centraal zetten van de reizigers, die al te vaak de dupe werden van de stakingen of het niet komen opdagen van bussen is dé reden voor het uitwerken van deze regeling”, zegt Peeters. “Met deze regeling worden de rechten van de reizigers verzoend met het stakingsrecht en het recht op werk.” Vanaf het najaar zullen reizigers dan ook niet meer in de kou staan bij een staking.

Vlaams minister Lydia Peeters: “Voor mij telt de reiziger, ook tijdens stakingen. Een leerling die op zijn bus wacht, moet op school geraken. Iemand die dagdagelijks de bus neemt voor zijn/haar
woon-werkverkeer moet kunnen rekenen op het openbaar vervoer en een gepensioneerde die een bezoek wil brengen aan een familielid in een rusthuis of ziekenhuis moet dat ook kunnen met de bus.”

De regeling continuïteit van de dienstverlening gaat minder ver dan het opleggen van een minimale of gegarandeerde dienstverlening. Personeelsleden worden tijdens een staking dus niet opgevorderd om te werken.

Hoe werkt het systeem:

  • Een staking moet minstens 8 werkdagen vooraf worden gemeld.
  • Werknemers krijgen tot 72 uur voor de start van een stakingsdag de tijd om te laten weten of ze deelnemen aan de staking; deze melding is verplicht.
  • Rekening houdend met de beschikbare personeelsleden zal De Lijn een vervoersaanbod uittekenen en dit ten laatste 24u voor de staking meedelen aan het publiek.
  • Stakende werknemers die zich niet aan de regels houden door o.a. werkwillige collega’s of reizigers de toegang te belemmeren of schade aan te richten kunnen een sanctie krijgen.

Lydia Peeters, Vlaams minister van Mobiliteit: Ik wil duidelijk stellen dat het stakingsrecht niet ter discussie wordt gesteld. Maar dit recht belet ook niet dat er maatregelen worden genomen opdat elke reiziger/pendelaar zich zo probleemloos mogelijk kan verplaatsen wanneer een staking de dienstverlening van het openbaar vervoer in het gedrang brengt. Het systeem werd al eerder ingevoerd bij de NMBS en doorstond de toets van het Grondwettelijk Hof.”

Marino Keulen, Vlaams Parlementslid en lid van de commissie Mobiliteit: “Deze goedkeuring betekent een enorme stap voorwaarts voor de dienstverlening en dus voor de reiziger. Dat is wat het openbaar vervoer moet bieden: zekerheid én betrouwbaarheid. Niemand wil reizigers aan hun lot overlaten. Niemand wil dat een buschauffeur op een stakingsdag met een lege bus rondrijdt terwijl ergens anders schoolkinderen in de kou wachten omdat hun bus niet komt opdagen. Het is dus een goede zaak dat De Lijn het voorbeeld van de NMBS en Infrabel volgt.”Schrijf je in op onze nieuwsbrief InschrijvenSchrijf je in op onze nieuwsbrief