Chat with us, powered by LiveChat

De Clercq wil snel regelgevend kader voor drones

De Clercq wil snel regelgevend kader voor drones

De Clercq: “De technologie is zonder meer beloftevol. We zien steeds meer toepassingen in economische sectoren allerhande gaande van de landbouw tot de petrochemie. En ook over toepassingen bij hulpdiensten wordt steeds meer nagedacht over het gebruik van drones. Een wettelijk kader moet in de eerste plaats de ontwikkelingen in deze sector faciliteren en rechtszekerheid bieden. We moeten dit volbrengen op een manier waarbij het voor bedrijven interessant wordt om in ons land deze technologie verder te ontplooien. België zou daarin een voortrekkersrol kunnen spelen.”

Belangrijke randvoorwaarden

Daarnaast drong de Oost-Vlaamse liberaal ook aan op een aantal belangrijke randvoorwaarden: “Het is belangrijk dat we de administratieve rompslomp te beperken. Daarnaast zijn veiligheid en privacy belangrijke factoren waarmee men rekening moet houden. In het kader van het privacy-aspect zou het ook een goede zaak om liberaal staatssecretaris voor Privacy Bart Tommelein te betrekken.”

Minister-president Bourgeois liet weten vragende partij te zijn voor een totstandkoming van het wettelijk kader. Inzake een door de vorige federale regering gelanceerd ontwerp-KB is het departement Mobiliteit en Openbare Werken alvast belast met het uitbrengen van een advies. Daarnaast schetste Bourgeois tevens dezelfde contouren voor het nieuwe door minister Galant te voorzien KB als De Clercq. Hij pleitte overigens ook voor een administratieve verplichting die binnen “redelijke perken” blijft.

De Clercq: “Dit is een positieve houding. Ik hoop dat federaal minister Galant nu snel met een definitieve tekst kan komen en dit na verder overleg met de sector. De Vlaamse regering heeft alleszins de intentie om een welwillende partner te zijn in dit verhaal. Hopelijk volgen de andere actoren die tevens advies moeten geven ook snel. Dat is in het belang van een steeds belangrijkere innovatieve sector in ons land.” Schrijf je in op onze nieuwsbrief InschrijvenSchrijf je in op onze nieuwsbrief