Chat with us, powered by LiveChat

De Kamer zet eerste stap richting Congo-commissie

De Kamer zet eerste stap richting Congo-commissie

Op 30 juni zal de Democratische Republiek Congo zestig jaar onafhankelijkheid vieren. Deze werd voorafgegaan door een koloniale periode: Congo-Vrijstaat (1885-1908) en Belgisch-Congo. Ook Rwanda en Burundi stonden bijna vijftig jaar onder Belgisch koloniaal bestuur (1916-1962). De koloniale periode is een onuitwisbaar onderdeel van onze nationale geschiedenis. De wantoestanden die hebben plaatsgevonden in die context, maar ook het eigenlijke feit van de kolonisatie zelf, heeft zware littekens nagelaten. Ook vandaag laait het debat weer op over ons koloniaal verleden en hoe we hier mee omgaan.

In het verleden heeft het Federaal Parlement geregeld haar rol opgenomen om klaarheid te brengen in gebeurtenissen, waarbij de waarheden en de historische verantwoordelijkheden konden worden blootgelegd. Dit werk leidde meestal tot concrete antwoorden of engagementen van de Belgische overheid, maar ook tot een breder begrip en bezinning bij de brede bevolking en de rechtstreekse betrokkenen. Gezien de maatschappelijke relevantie van het debat over de koloniale periode, wil het parlement opnieuw een initiatief nemen gesteund door wetenschappelijke experts.

Daarom vraagt de Conferentie van Voorzitters aan de commissie Buitenlandse Zaken om de krijtlijnen af te bakenen voor een dergelijke oefening rond de verwerking en verzoening van ons koloniaal verleden. De commissie Buitenlandse Zaken zal zich dus de komende weken in eerste instantie uitspreken over modaliteiten zoals de afbakening van de opdracht, de finaliteit van de commissie, betrokkenheid van experts, middenveld en gemeenschappen… Voor het parlementair reces zal de Conferentie van Voorzitters beslissen of het werk dan effectief wordt aangevat in een aparte op te richten commissie of in de commissie Buitenlandse Zaken.

Kamervoorzitter Dewael: “Het is tijd dat België in het reine komt met haar koloniale verleden. Het parlement is geschikte forum voor onderzoek en maatschappelijk debat hierover. Ik ben tevreden dat we vandaag een eerste stap zetten.”Schrijf je in op onze nieuwsbrief InschrijvenSchrijf je in op onze nieuwsbrief