Chat with us, powered by LiveChat

Dewael: “Steunzones ten laatste eind april in werking”

Dewael: “Steunzones ten laatste eind april in werking”

Inmiddels meer dan twee jaar geleden kondigde Ford aan dat ze haar vestiging in Genk eind 2014 zou sluiten. “Dat was een drama voor Limburg. Deze sluiting kostte rechtstreeks en onrechtstreeks aan meer dan 12.000 mensen hun job, en tastte het hele sociale en economische weefsel van de provincie aan”, aldus Kamerfractieleider Patrick Dewael.

 

De verschillende overheden hebben meteen de handen in mekaar geslagen en plannen gemaakt om deze schok zo goed mogelijk op te vangen. Het SALK heeft de uitdagingen waar Limburg voor stond helder gedefinieerd, en ook oplossingen naar voor geschoven.

 

Dewael: “De rode draad is duidelijk: Limburg moet méér bedrijven aantrekken, méér jobs in eigen provincie creëren en behouden. Daarvoor zijn randvoorwaarden zoals een goede ontsluiting, mobiliteit, vergunningen, opleidingen die aansluiten bij de arbeidsmarkt, hoger onderwijs enzovoort cruciaal. En het SALK, de Vlaamse overheid, de provincies en gemeenten werken daar aan.”

 

Maar gunstige randvoorwaarden creëren is niet voldoende wanneer je geconfronteerd wordt met zo’n sluiting, vindt de liberaal: “Het grootste probleem waarmee ondernemers kampen is de hoge loonkost in ons land. De vorige en huidige regering doen belangrijke inspanningen om die loonkloof te dichten. Maar uitzonderlijke omstandigheden, zoals de ontwrichtende sluiting van Ford, vragen om uitzonderlijke en bijkomende maatregelen.”

 

Daarom stelde Dewael reeds in juli 2013 in de plenaire vergadering van de Kamer voor om Limburg te erkennen als een ontwrichte zone. Dat is een zone waarin bedrijven die investeren en nieuw personeel aanwerven, 25% korting krijgen op de bedrijfsvoorheffing voor die nieuwe werknemers.

 

“Dat is een fiscale stimulus die écht het verschil kan maken, die investeerders over de streep kan halen om niet in Nederland, niet in Duitsland, maar hier bij ons te investeren en jobs te creëren. Dat is overigens ook een maatregel die haar nut in het verleden al bewezen heeft. Na de sluiting van de Kempische steenkoolmijnen hielp ze om nieuwe tewerkstelling te creëren. Het was en is mijn vaste overtuiging dat zo’n fiscale stimulus –meer dan subsidies aan dit of dat project- een echte federale meerwaarde kan zijn, die de maatregelen van de Vlaamse regering, provincies en gemeenten versterken. Een federale turbo op het SALK als het ware.”

 

De fractieleider zocht en vond steun voor deze maatregel, eerst in de vorige meerderheid en daarna in Europa. Ze werd opgenomen in het competitiviteitspact en deze regering voert ze nu dus uit.

 

De Kamercommissie Financiën keurde vanmiddag het wetsontwerp goed dat het Wetboek Inkomstenbelastingen aanpast om ons in de Europese regel te stellen. Volgende week donderdag stemt de plenaire vergadering over het ontwerp. De minister van Financiën verwacht dat dit ontwerp half maart wordt gepubliceerd in het Staatsblad. Hierna kan snel het vereiste samenwerkingsakkoord met de gewesten worden getekend. Ook het KB dat de steunzones afbakent, waaronder Limburg en een deel van de Kempen, kan dan worden gepubliceerd. Ten laatste eind april zal de maatregel in werking treden.

 

Dewael concludeert: “We zijn nu 2 jaar na de aankondiging van Ford. De fabriek is inmiddels 2 maanden dicht. Een 5000-tal mensen die nog aan de slag waren, staan nu op straat. Naast een intensieve begeleiding van deze mensen, zijn nieuwe investeringen dus broodnodig. Deze maatregel moet de jobcreatie een duw in de rug geven, zodat Limburg opnieuw de rug kan rechten.”

 Schrijf je in op onze nieuwsbrief InschrijvenSchrijf je in op onze nieuwsbrief