Chat with us, powered by LiveChat

Duidelijke erkenningsvoorwaarden voor lokale geloofsgemeenschappen

Bart Somers

Duidelijke erkenningsvoorwaarden voor lokale geloofsgemeenschappen

De lokale geloofsgemeenschappen krijgen opnieuw rechtszekerheid. Op voorstel van minister van Samenleven Bart Somers keurde de Vlaamse regering vandaag een voorontwerp van decreet goed met duidelijke erkenningsregels. Bart Somers: “De afgelopen jaren zijn er geen geloofsgemeenschappen meer erkend, maar dat zal nu terug mogelijk worden. Weliswaar onder duidelijke voorwaarden, zoals het verbod op buitenlandse financiering en inmenging.” 

De Vlaamse regering zette vandaag een belangrijke stap in het creëren van rechtszekerheid voor lokale geloofsgemeenschappen na de erkenningsstop in 2017. Het voorontwerp van decreet werd vandaag goedgekeurd op de ministerraad en zal in werking treden vanaf 1 september 2021. Vanaf dan krijgen alle erkende erediensten een jaar de tijd om zich te conformeren naar de nieuwe regels. Toekomstige erkenningsaanvragen moeten een traject van vier jaar doorlopen waarin ze grondig gescreend worden en lokale geloofsgemeenschappen begeleid worden in hun aanvraag.

Minister van Samenleven Bart Somers: “De afgelopen jaren zijn er in ons land geen geloofsgemeenschappen meer erkend en werden ingediende dossiers niet meer behandeld. Lokale geloofsgemeenschappen wisten niet meer waar ze aan toe waren. Met het nieuwe erkenningskader bieden we rechtszekerheid en maken we duidelijk wat we van de lokale geloofsgemeenschappen verwachten.”

Verbod op buitenlandse financiering

Eén van de opvallendste voorwaarden om erkend te worden is het verbod op buitenlandse financiering of staatsinmenging. Iets wat minister Somers zelf een evidentie noemt: “Lokale geloofsgemeenschappen zijn een cruciale bondgenoot in de strijd tegen segregatie. Het is belangrijk dat ze onafhankelijk zijn van buitenlandse financiering of staatsinmenging. Bedienaars van een eredienst moeten voldoen aan de inburgeringsplicht en mogen niet beïnvloed of gefinancierd worden door het buitenland. We zien toe op financiële transparantie.”

Bestuurlijke informatie- en screeningsdienst

Het nieuwe erkenningsdecreet regelt ook de oprichting van een Vlaamse informatie- en screeningsdienst dat permanent moet toezien op de naleving van de erkenningsvoorwaarden en andere verplichtingen. Bart Somers: “Deze informatie- en screeningsdienst zal over verschillende bevoegdheden beschikken en informatie uitwisselen met onder meer de staatsveiligheid, politie en lokale besturen. Op die manier zal er een veel betere controle gebeuren, maar kunnen we lokale geloofsgemeenschappen ook veel beter ondersteunen. We kunnen mistoestanden sneller en kordater aanpakken, maar ook goed functionerende gemeenschappen beschermen en verdedigen als er onterechte kritiek wordt geuit.”

Minister Somers is tevreden dat de nieuwe erkenningsregels zijn goedgekeurd: “We stoppen buitenlandse staatsinmenging, we begeleiden lokale geloofsgemeenschappen in een vierjarig traject en we bieden opnieuw rechtszekerheid. Iedereen wint bij een gezonde samenwerking met onze lokale geloofsgemeenschappen.”Schrijf je in op onze nieuwsbrief InschrijvenSchrijf je in op onze nieuwsbrief