gewoon-doen-dag: een gezond land, vandaag en morgen
zaterdag 16 maart 2019

een gezond land, vandaag en morgen.

Haal 300 miljoen euro uit de elektriciteitsfactuur, richt een klimaatinnovatiefonds op, maak groene energieproductie voor iedereen toegankelijk, zorg voor een gelijk speelveld voor onze staal-, aluminium- en cementindustrie, vergroen de bedrijfswagens en verlaag de btw op sloop- en hernieuwbouw. Het zijn slechts enkele van de afspraken die de leden van Open Vld goedkeurden op de eerste van drie liberale congresdagen in aanloop naar de verkiezingen van 26 mei. “We moeten de lat hoger leggen om onze klimaatdoelstellingen te halen. Dat doen we niet met groene dromen maar met een blauw businessplan. Daarom legt Open Vld 10 haalbare en betaalbare maatregelen op tafel voor de komende vijf jaar”, zegt voorzitter Rutten. “We willen burgers en bedrijven stimuleren, niet belasten of betuttelen.”

Het gaat goed met ons land. We zijn trots op wat we de laatste jaren hebben bereikt. Maar we staan nog voor belangrijke uitdagingen. “Open Vld heeft de ambitie om het de volgende jaren, stap voor stap, nog beter te doen. Samen met en voor alle doeners van ons land. Die ambitie willen we in ons verkiezingsprogramma voor 26 mei heel concreet maken. We zetten ze om in duidelijke afspraken: wat mag ons land van Open Vld verwachten wanneer wij opnieuw mee besturen? Waar willen wij voor vechten?”, zegt Gwendolyn Rutten. Open Vld maakt deze afspraken samen met haar leden tijdens drie congresdagen.

De eerste dag in Thor Central te Genk stond in het teken van klimaat, energie en mobiliteit. Experts Matthias Bienstman (Bond Beter Leefmilieu) en professor Ronnie Belmans (Energyville) schetsten de uitdaging en inspireerden de liberalen, waarna het debat losbarstte over 10 concrete afspraken.

“Er is al een hele weg afgelegd, maar we hebben meer ambitie nodig om de klimaatdoelstellingen te behalen en om de omslag naar duurzame energie te maken”, zegt Rutten. “We hebben daarvoor geen groene dromen nodig, wel een blauw business plan. Open Vld legt vandaag 10 concrete afspraken op tafel. Het zijn haalbare en concrete maatregelen die we de komende vijf jaar kunnen nemen. Maatregelen die een echt verschil zullen maken. Maatregelen die goed zijn voor de portefeuille van de mensen én voor het klimaat. Zo nemen we iedereen mee: burgers, bedrijven en overheden. Open Vld heeft de afgelopen jaren al bewezen dat dit kan. Wij kiezen voor de wortel, niet voor de stok. Wij willen mensen stimuleren, niet belasten of betuttelen.”

Onze afspraken

Afspraak 1: We halen nog meer energie uit de Noordzee en installeren centrales die die energie kunnen omzetten in onder andere waterstof en bufferen.

Afspraak 2: We gaan resoluut voor hernieuwbare energie en sluiten de bestaande kerncentrales in 2025.

Afspraak 3: Alle (lokale) overheden maken het voor hun inwoners mogelijk om aan zonnedelen te doen op geschikte overheidsdaken. Ook bedrijven en particulieren kunnen hun daken ter beschikking stellen.

Afspraak 4: We investeren minstens 100 miljoen in een klimaatinnovatiefonds. Tegenover elke euro die de overheid investeert staat minstens een euro van private investeerders.

Afspraak 5: Het btw-tarief op sloop- en heropbouw en energiezuinige investeringen bij nieuwbouw daalt van 21% naar 6%.

Afspraak 6: Een netto elektriciteitsfactuur voor heel het land

Afspraak 7: Bedrijven betalen een CO2-vignet wanneer ze hun producten minder duurzaam produceren en invoeren naar Europa.

Afspraak 8: Bedrijfswagens moeten ten laatste tegen 2028 100% uitstootvrij zijn.

Afspraak 9: We maken van deelvervoer het vervoer van de toekomst. Tussen 1 en 5 uur ‘s nachts wordt het kernnet minstens een maal per uur bediend. Voor scholieren en studenten wordt het openbaar vervoer goedkoper.

Afspraak 10: Via een klimaatbegroting brengen we de kosten én de baten van ons klimaatbeleid op een transparante manier in kaart

Afspraak 11: Van consument naar producent. Vlaanderen wordt een netwerk van lokale energiegemeenschappen.

Afspraak 12: We maken van Vlaanderen de fietsregio van Europa

Schrijf je in op onze nieuwsbrief InschrijvenSchrijf je in op onze nieuwsbrief