gewoon-doen-dag: een land dat werkt, voor iedereen
zaterdag 6 april 2019

een land dat werkt, voor iedereen

Meer mensen aan een job helpen en werken nog meer belonen. Dat zijn de twee prioriteiten van het blauw groeiplan dat de leden van Open Vld vandaag goedkeurden op een congres in Brussel. “De afgelopen jaren is er hard gewerkt aan extra netto en meer jobs. Ons land staat er beter voor, maar de uitdagingen blijven groot. Daarom leggen we dit blauw groeiplan op tafel. Een pakket concrete maatregelen om de vele vacatures in te vullen, nieuwe jobs te creëren, werkende mensen nog beter te belonen en de work-life balans te verbeteren”, zeggen Gwendolyn Rutten en Alexander De Croo. “Wij willen met dit plan alle doeners opnieuw een duw in de rug geven.”

De afgelopen jaren hebben de liberalen in de regeringen hard gewerkt om na de crisisjaren de economie opnieuw te laten draaien. “Onze focus was duidelijk: meer nieuwe jobs, lagere belastingen, een vernieuwing van de arbeidsmarkt en hervormingen in onze sociale zekerheid en pensioenen. Met succes: er kwamen meer dan 250.000 jobs bij en de koopkracht is gestegen”, zegt Alexander De Croo.

Ons land en de economie staan er beter voor dan in 2014 maar we moeten nu vooral verder werken. Gwendolyn Rutten: “Wij gaan de hervormingen van de afgelopen jaren niet laten terugdraaien door rood-groene avonturiers. We mogen geen tijd verliezen met communautaire sabotage. We mogen niet blijven hangen in de Europese middelmaat. Wij willen de lat hoger leggen en met de steun van de kiezer onze economie verder structureel gezond maken. Alleen zo kunnen de mensen en bedrijven verder vooruitgaan.”

We leggen daarom, net zoals in 2014 een compleet groeiplan op tafel. “We gaan opnieuw voor een hele reeks haalbare maatregelen. Onze ambitie is acht op tien mensen aan de slag, net als in Nederland en Duitsland. Dat betekent meer mensen die bijdragen en minder uitkeringen”, zegt De Croo. “Dat kan door mensen intensiever naar een job te begeleiden en extra in te zetten op opleiding en levenslang leren. Hoe meer mensen werken, hoe sterker we staan om onze sociale zekerheid en pensioenen te versterken. We willen daarnaast mensen nog meer belonen voor hun werk, ook als ze met pensioen zijn”, vult Rutten aan.

We zetten onze ambitie om in twaalf concrete afspraken, besproken en goedgekeurd tijdens onze tweede congresdag ‘Een land dat werkt, voor iedereen’ op zaterdag 6 april. Lees hier het volledige nieuwsbericht.

Onze 12 afspraken

Afspraak 1: Extra netto voor wie werkt of gewerkt heeft

Afspraak 2: Jobs creëren welvaart. Op de eerste twee nieuwe aanwervingen betalen werkgevers geen patronale bijdragen.

Afspraak 3: We beperken de werkloosheidsuitkeringen in de tijd en stellen activering door opleiding en tijdelijke werkervaringen centraal in het werkloosheidsbeleid.

Afspraak 4: 55-plussers tellen mee, ook op de arbeidsmarkt. We zorgen ervoor dat mensen ook effectief langer kunnen werken.

Afspraak 5: Iedereen die werkt of op pensioen is kan in elke sector een flexi-job uitoefenen

Afspraak 6: Wie voldoende lang heeft gewerkt, zal een pensioen van minstens 1.500 euro per maand hebben

Afspraak 7: Eén sociaal statuut voor wie werkt en voor wie onderneemt. De pensioenen van de zelfstandigen gaan fors omhoog

Afspraak 8: Een kleine, eenvoudige en efficiënte overheid die kostenbewust werkt, geeft zuurstof aan werkgevers en werknemers en brengt de begroting de volgende legislatuur in evenwicht. De overheidsschuld wordt afgebouwd.

Afspraak 9: Goesting om te werken, door zelf te beslissen waar, wanneer en hoe je werkt

Afspraak 10: We gaan voor een ambitieus plan van levenslang leren. Iedereen krijgt de mogelijkheid om 2 jaar opleiding te volgen tijdens de loopbaan

Afspraak 11: We trekken het vaderschapsverlof op van 10 naar 20 dagen, we geven ouders de kans om gedurende 6 tot 12 maanden ouderverlof te nemen met een voldoende hoge uitkering en we zorgen voor meer én betaalbare kinderopvang, in alle vormen

Afspraak 12: Een gelijk loon voor mannen en vrouwen

Schrijf je in op onze nieuwsbrief InschrijvenSchrijf je in op onze nieuwsbrief