Chat with us, powered by LiveChat

Gabriëls: “Geweld tegen politie moet stoppen”

Gabriëls: “Geweld tegen politie moet stoppen”

Vorige week vond een incident plaats waarbij politieagenten het slachtoffer waren van geweld. Open Vld Kamerlid Katja Gabriëls vraagt een snellere en strengere bestraffing van dergelijk geweld tegen ordehandhavers. “Het gevoel van straffeloosheid moet worden aangepakt door een lik-op-stukbeleid.”

Bij een incident in Anderlecht werden vorige week politieagenten zwaar aangepakt door relschoppers. “Dergelijke incidenten zijn niet nieuw. Combi’s worden vernield, dienstwapens worden gestolen, arrestaties worden bemoeilijkt. Dit kan echt niet. Er mag geen enkel begrip zijn voor geweld op politiemensen. Zij doen hun job dikwijls in moeilijke omstandigheden. Iedereen die het goed meent met de maatschappij is dit beu. Dit ondergraaft de rechtsstaat. Zeker wanneer daders lijken te ontkomen. Dat zorgt voor een schadelijk gevoel van straffeloosheid bij de bevolking én de politie”, aldus Gabriëls.

De politievakbond VSOA vroeg een duidelijk signaal van de politiek. “Terecht. Er moet hard worden opgetreden en een strenge straf moet volgen voor dergelijke onaanvaardbare feiten. De omzendbrief van het college van procureur-generaals van 2017 maakte al een prioriteit van het snel berechten en bestraffen van geweld tegen de politie. Daarnaast is er voor dergelijke feiten ook een strengere bestraffing voorzien in het huidige Strafwetboek en het nieuwe Strafwetboek gaat daarin nog wat verder. We moeten erop toezien dat er ook effectief een gepaste straf wordt opgelegd.”

Minister van Justitie Geens laat weten dat na het incident vier arrestaties plaatsvonden. Drie personen bleven aangehouden en zij zullen worden vervolgd en bestraft.

Gabriëls besluit: “Als wetgever stellen wij de instrumenten ter beschikking van het gerecht om dergelijke feiten snel en grondig te bestraffen. Dat is belangrijk zodat burgers ook direct zien dat dit niet getolereerd wordt. Nultolerantie voor dergelijke feiten is een prioriteit voor ons.”Schrijf je in op onze nieuwsbrief InschrijvenSchrijf je in op onze nieuwsbrief