Chat with us, powered by LiveChat

Hervorming overlevingspensioen goedgekeurd

Hervorming overlevingspensioen goedgekeurd

Het huidige overlevingspensioen werkt vandaag teveel als een inactiviteitsval werkt, en dan vooral voor vrouwen. Uit onderzoek blijkt dat meer dan zeven op de tien vrouwen minder gaan werken of gewoonweg stoppen met werken nadat ze een overlevingspensioen ontvangen. Daardoor bouwen ze minder individuele pensioenrechten op voor later.

Voor wie momenteel al een overlevingspensioen ontvangt, verandert er niets. Maar toekomstige weduwen en weduwnaars die jonger dan 45 jaar zijn, zullen in de toekomst recht hebben op een overgangsuitkering in plaats van een overlevingspensioen. Die zal tijdelijk het financieel verlies na het overlijden van de partner opvangen, maar slechts één of twee jaar lopen, afhankelijk van of er kinderen ten laste zijn. De leeftijd van 45 jaar wordt tegen 2025 gradueel opgetrokken tot 50 jaar à rato van 6 maanden per jaar. De overgangsuitkering zal dus beperkt zijn in de tijd, maar wel hoger liggen dan het huidige overlevingspensioen. Ook zal de overgangsuitkering onbeperkt cumuleerbaar zijn met een ander inkomen.Schrijf je in op onze nieuwsbrief InschrijvenSchrijf je in op onze nieuwsbrief