Chat with us, powered by LiveChat

Kamercommissie Financiën keurt mobiliteitsbudget goed

Kamercommissie Financiën keurt mobiliteitsbudget goed

De Kamercommissie Financiën heeft vandaag het mobiliteitsbudget goedgekeurd. Daarmee is de weg vrij om milieuvriendelijk woon-werk verkeer fiscaal aantrekkelijk te maken. Als in februari ook de Commissie Sociale zaken en de plenaire vergadering het licht op groen zetten, kan het mobiliteitsbudget op 1 maart 2019 in werking treden.

Alexander De Croo: “We staan dagelijks uren in de file. Door het mobiliteitsbudget maken we alternatieve vervoersmiddelen aantrekkelijker. Hiermee helpen we mensen om zelf de juiste keuzes te maken die best bij hun passen. Ik ben blij dat we in Commissie Financiën alvast meerderheid voor deze positieve maatregel vonden.”

Maggie De Block : “De werkgever betaalt geen cent extra en de werknemer krijgt geen cent minder. Met deze formule vergroten we de keuze.”

Gezonder leefmilieu en minder file

Deze maatregel zal bestaan naast de ‘cash-for-car’-regeling waarmee werknemers hun bedrijfswagen kunnen omruilen voor een licht belaste vergoeding. Het zijn stappen richting een duurzame mobiliteit, een gezonder leefmilieu en minder file.

Kamerlid en initiatiefnemer Egbert Lachaert (Open Vld) uit. “Dankzij het mobiliteitsbudget kunnen deze werknemers hun bedrijfswagen behouden, gaan voor een milieuvriendelijker model of voor een combinatie kiezen van alternatieven zoals openbaar vervoer, fiets of zelfs dichter bij het werk gaan wonen.”

Totale kost van bedrijfswagen

Een werknemer met een bedrijfswagen of wie daarvoor in aanmerking komt, kan jaarlijks een budget ter beschikking krijgen. Dit mobiliteitsbudget stemt overeen met de totale kost van hun bedrijfswagen. Deze werknemers kunnen daarmee hun bedrijfswagen inruilen voor een milieuvriendelijke versie, een elektrisch model of een wagen die minder CO2 uitstoot.

“Met het budget of met wat er van rest, kunnen ze ook alternatieve en duurzame vervoersmiddelen kopen zoals een abonnement op het openbaar vervoer, fiets, deelauto, werkbus, taxi en ook huisvestingskosten als de werknemer dichter bij het werk gaat wonen,” verduidelijkt minister De Block. Als dan nog geld overblijft, wordt dat uitbetaald. Daarop moet de werknemer wel 38,07% sociale bijdragen te betalen.

Om recht te hebben op een mobiliteitsbudget moet men voldoen aan enkele voorwaarden. Werkgevers moeten een bedrijfswagenbeleid hebben gedurende minstens 36 maanden. Hierop bestaat een uitzondering voor startende ondernemingen. Werknemers langs hun kant moeten minstens 12 maanden over een wagen beschikt hebben of in aanmerking komen.

Cash-for-car

In 2016 lanceerde Kamerlid Egbert Lachaert reeds de visie van Open Vld op het mobiliteitsbudget, met het ‘cash for car’-principe als één van de pijlers. In de praktijk wordt de ‘cash-for-car’-regeling minder belast dan het mobiliteitsbudget. “Met de ‘cash-for-car’-regeling kunnen werknemers hun bedrijfswagen inruilen voor een licht belaste cashvergoeding. Dat kan van 400 tot 700 euro netto per maand opleveren”, vertelt Egbert Lachaert.Schrijf je in op onze nieuwsbrief InschrijvenSchrijf je in op onze nieuwsbrief