Chat with us, powered by LiveChat

Lachaert: “Belonen wie werkt en zorgen voor wie het moeilijk heeft”

Lachaert: “Belonen wie werkt en zorgen voor wie het moeilijk heeft”

De regering sloot vandaag een akkoord met de Groep van 10 bestaande uit werkgevers- en werknemersorganisaties. De sociale partners zullen onderhandelen over de loonvorming, rekening houdend met de loonkostenhandicap die moet worden weggewerkt, alsook over de besteding van de welvaartsenveloppe. Die dient om de sociale uitkeringen op te trekken tot de Europese armoedegrens.

 

Egbert Lachaert: “Dit akkoord bewijst dat de regering het sociaal overleg belangrijk vindt. Ze komt haar belofte na. Daarnaast wordt ook stilaan duidelijk dat deze regering helemaal niet de harteloze besparingsregering is zoals de oppositie zegt. Ze keert –in tegenstelling tot de vorige regering- immers 100% van de welvaartsenveloppe uit aan mensen die het moeilijk hebben. In totaal gaat het over maar liefst 1,2 miljard euro deze legislatuur.”

 

Het liberale Kamerlid vroeg de premier hoe zijn regering ook de laagste lonen wil opkrikken. “Door het optrekken van de werkloosheidsuitkeringen middels de welvaartsenveloppe dreigt immers de werkloosheidsval te vergroten. We moeten vermijden dat het aantrekkelijker wordt om thuis te blijven in plaats van te werken.”

 

Het liberale Kamerlid vervolgde dat de regering intussen werk maakt van een grote fiscale hervorming die de lasten op arbeid verder moet verlagen, en ons belastingsysteem moet vereenvoudigen. “Dat staat zo in het regeerakkoord dat Open Vld onderhandelde, ondertekende en nu wenst uit te voeren.”

 

Tot slot haalde Lachaert uit naar de oppositie: “Jullie worden geconfronteerd met een inconvenient truth: deze regering is niet harteloos, pleegt geen aanslag op de koopkracht. Integendeel: vanaf deze maand zal het nettobedrag op de loonbriefjes stijgen, we keren niet 60% maar 100% van de welvaartsenveloppe uit. Op die manier blijft de filosofie van het regeerakkoord overeind: we belonen wie werkt, we belonen wie onderneemt en investeert, en we zorgen voor wie het moeilijk heeft.”Schrijf je in op onze nieuwsbrief InschrijvenSchrijf je in op onze nieuwsbrief