Chat with us, powered by LiveChat

Lijnen: “Ondersteun de Belgische hardfruitsector”

Lijnen: “Ondersteun de Belgische hardfruitsector”

Het gaat niet goed met de Belgische hardfruitsector. De sector lijdt hard onder het Russische embargo en werd bovendien geconfronteerd met een paar rampen, zoals vrieskou en droogte. “Hernieuwde Europese crisissteun voor de sector is noodzakelijk. Daarnaast vraag ik aan minister van Landbouw Ducarme dat hij de sector erkent als ‘sector in crisis’. Ik dring erop aan dat actie wordt ondernomen”, zegt liberaal Kamerlid Nele Lijnen.

Een tijdje geleden is de varkenshouderij officieel erkend als sector in crisis. Dat was terecht, want de sector heeft niet alleen te lijden onder het Russisch embargo, maar ook onder de Afrikaanse varkenspestcrisis. “Ik vraag de minister van Landbouw dan ook om de sector van het hardfruit, dus de appelen en peren, te erkennen als ‘sector in crisis’. Mijn liberale collega Hilde Vautmans heeft hier in het verleden al vaak de aandacht op gevestigd”, zegt liberaal Kamerlid Nele Lijnen. Een erkenning als ‘sector in crisis’ houdt bijvoorbeeld in dat de fruittelers uitstel krijgen voor de RSZ-betalingen.

Deze ochtend vond een overleg plaats tussen de landbouwministers van verschillende niveaus. Vlaams minister van Landbouw Van den Heuvel, federaal minister Ducarme en Eurocommissaris Phil Hogan bespraken er de crisis in de fruitsector. “Vanuit Vlaanderen is de vraag gekomen voor de erkenning van de sector van het hardfruit als sector in crisis, ik dring hier ook op aan bij de federale minister. De sector wordt ook geconfronteerd met enorme prijsdalingen van de appelen en peren”, legt Lijnen uit.

Sector in crisis

Daarnaast benadrukt Lijnen ook de vraag naar een hernieuwde Europese crisissteun, die inmiddels is stilgevallen. “Ik wil niet dat onze Limburgse fruittelers, maar ook de fruittelers elders, zoals in het Hageland, er helemaal onderdoor gaan. ”, zegt Lijnen. Minister Ducarme geeft in zijn antwoord ook aan dat hij gevoelig is voor de problematiek en die ook erkent.

Lijnen wijst ook op de rol van VLAM (de Vlaamse dienst voor agro-marketing). “Ik hoop dat minister Ducarme er actief blijft op aandringen om op zoek te gaan naar nieuwe exportmarkten, die samen met de FAVV (Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen) zo snel als mogelijk geopend moeten worden”, besluit Lijnen.Schrijf je in op onze nieuwsbrief InschrijvenSchrijf je in op onze nieuwsbrief