Maurits Vande Reyde pleit voor een retroactieve terugbetaling van te veel betaalde buitenlandse erfbelastingen

Maurits Vande Reyde pleit voor een retroactieve terugbetaling van te veel betaalde buitenlandse erfbelastingen

Het Grondwettelijk Hof oordeelde in een recent arrest dat de erfbelastingen op bezittingen in het buitenland discrimineren. Als je een buitenlandse woning hebt, betaal je daar geen dubbele erfbelastingen op. Dan betaal je ofwel in het buitenland ofwel in Vlaanderen. Als je een buitenlandse spaarrekening hebt, betaal je daar echter wel twee keer erfbelastingen op, zowel in het land waar de spaarrekening zich bevindt als in Vlaanderen. Maurits Vande Reyde, Vlaams Parlementslid voor Open Vld, vroeg minister Diependaele tijdens de plenaire vergadering om dit verschil in behandeling recht te zetten. “Dit kan niet. Mensen met roerend vermogen betalen meer en mogelijk ook te veel belastingen tegenover mensen met onroerend vermogen. Ik roep minister Diependaele op om een juridisch kader uit te werken zodat een retroactieve terugbetaling van te veel betaalde buitenlandse belastingen mogelijk is”, aldus Vande Reyde.

Onlangs deed het Grondwettelijk Hof een uitspraak over discriminatie ten aanzien van bezittingen in het buitenland. Zij ontdekten dat nabestaanden van mensen die bijvoorbeeld in de Verenigde Staten hebben gewerkt en daar wat geld opzij hebben gezet, dubbele erfbelastingen betalen, zowel in het land waar de spaarrekening zich bevindt als in Vlaanderen.

Vlaams Parlementslid Maurits Vande Reyde vraagt nu aan minister Diependaele om de gevolgen van dit arrest uit te spitten. “Het Grondwettelijk Hof oordeelde dat er een verschillende behandeling is en dat dit niet mag. Als gevolg daarvan hebben heel wat mensen de afgelopen jaren misschien te veel belastingen betaald. De uitspraak kan dus een serieuze impact hebben op zowel ons belastingsysteem als heel wat belastingbetalers. Ik pleit ervoor dat de overheid de te veel betaalde belastingen terugstort aan de mensen in kwestie. Daarbovenop mag de totale fiscale druk van erfbelastingen in geen geval stijgen”, zegt Vande Reyde.

Het liberale parlementslid benadrukt tot slot hoe belangrijk het is om rechtszekerheid te geven aan alle mensen die in het verleden mogelijk te veel belastingen hebben betaald. “Zij hebben het recht om dat bedrag terug te krijgen”, besluit Vande Reyde.Schrijf je in op onze nieuwsbrief InschrijvenSchrijf je in op onze nieuwsbrief