Chat with us, powered by LiveChat

Meerderheid van kinderen met een beperking kan nog niet onmiddellijk terugkeren naar zorgvoorziening en moet thuis verder verzorgd worden

Meerderheid van kinderen met een beperking kan nog niet onmiddellijk terugkeren naar zorgvoorziening en moet thuis verder verzorgd worden

Parlementslid Maurits Vande Reyde: “Kinderen met een beperking dreigen een vergeten groep te worden tijdens de Covid-exit”

Op 25 mei kunnen zorgvoorzieningen voor kinderen met een beperking opnieuw hun dagelijkse werking hervatten. Voor vele kinderen is een terugkeer naar hun vertrouwde zorgvoorziening (een zogenaamd ‘Multifunctioneel Centrum’) en bijhorende school voor buitengewoon onderwijs echter nog niet mogelijk. De heropstart is immers gebonden aan strikte veiligheidsmaatregelen.

Uit een rondvraag van VZW Onafhankelijk leven, een belangenorganisatie voor ouders van kinderen met een beperking, blijkt dat er voor 80% van de ondervraagde ouders nog geen terugkeer mogelijk is voor hun kind naar de zorgvoorziening.

Vlaams Parlementslid Maurits Vande Reyde (Open Vld) vroeg daarom in de commissie Welzijn om de tijdelijke Covid-steun voor ouders die hun kinderen thuis moeten blijven opvangen, te verlengen. Hij pleit eveneens voor extra zorgondersteuning bij ouders thuis vanuit de zorgvoorzieningen: “Sinds het begin van de Covid-periode staan veel ouders alleen in voor de zorg van hun kind met een handicap. Dat is voor hen ontzettend zwaar. Heel veel gespecialiseerde zorg, zoals kinetherapie en therapeutische begeleiding, is namelijk weggevallen. De heropstart van zorgvoorzieningen op 25 mei biedt nu voor velen nog steeds geen uitweg. Vele kinderen behoren tot de risicogroep en kunnen niet terugkeren. Ze dreigen dan ook vergeten te worden tijdens deze exitperiode.”

“Vele ouders hebben al te horen gekregen dat er waarschijnlijk tot en met september geen terugkeer naar de zorgvoorziening mogelijk is. Thuisopvang is voor geen enkele ouder een makkelijke zaak, zeker in combinatie met werk, maar voor gezinnen met kinderen met een beperking is het extra zwaar”, aldus Vande Reyde.

De Vlaamse volksvertegenwoordiger uit Diest stelde daarom in de commissie Welzijn twee oplossingen voor.

“In de eerste plaats moet de financiële Covid-steun voor kinderen met een beperking verlengd worden. Eerder besliste de Vlaamse Regering al om het persoonlijk assistentiebudget met 8,5% te verhogen. Dat is een goede maatregel, maar dreigt door de verlenging niet voldoende te zijn. Extra zorg inkopen, zoals een therapeut aan huis, is immers een dure zaak en de kost hiervan kan snel oplopen. Daarom moet de financiële steun opgetrokken worden naar 17% van het zorgbudget; proportioneel aan de verlenging van de thuisopvang tot september. Er is daar voorlopig nog voldoende budget voor. Voor kinderen die op een wachtlijst staan – dat zijn er ruim 4.000 in Vlaanderen – is er zelfs nog helemaal geen compensatie. Zij zijn nu aangewezen op een zeer beperkt basisbudget, dat lang niet voldoende is om alle extra zorgkosten thuis te dekken.”

Daarnaast moet er volgens Vande Reyde een brede aanpak komen bij de zorgvoorzieningen om ouders thuis te helpen.

“Zorgpersoneel van zorgvoorzieningen en internaten buitengewoon onderwijs worden doorbetaald door de Vlaamse overheid. Vele kinderen die zij opvangen, blijven echter nog thuis tot september. Dan is het logisch dat de voorzieningen hun zorgtaken ook mee verplaatsen naar de kinderen thuis, in plaats van enkel in de zorgvoorziening. Ouders moeten meer ontlast worden. Sommige zorgvoorzieningen hebben daar al initiatieven voor genomen, maar het blijft voorlopig beperkt. En dat terwijl de noodzaak groot is. We kunnen ouders en kinderen met een beperking die tot september thuis verzorgd moeten worden niet zomaar aan hun lot overlaten”, besluit het parlementslid.Schrijf je in op onze nieuwsbrief InschrijvenSchrijf je in op onze nieuwsbrief