Chat with us, powered by LiveChat

Mensen met een handicap beter vertegenwoordigd

Mensen met een handicap beter vertegenwoordigd

Voortaan zullen ook de wettelijke vertegenwoordigers van mensen met een handicap zetelen in de bestuursorganen van de bijstandsorganisaties. De commissie Welzijn van het Vlaams parlement keurde daarvoor het voorstel van decreet goed van Vlaams volksvertegenwoordiger Martine Taelman. “Voortaan zullen alle mensen met een handicap dus vertegenwoordigd zijn.”

Het decreet van 25 april 2014 voorziet dat twee derde van de leden van de raden van bestuur van organisaties die personen met een handicap bijstaan, moet bestaan uit personen met een handicap. De samenstelling van de raden van bestuur werd destijds ingevoegd bij amendement vanuit de terechte bekommernis dat de structurele inbreng van personen met een handicap zou worden behouden. “In de praktijk stelde zich hier echter een probleem,” zegt Taelman. “Niet alle personen met een handicap konden immers juridisch deel uitmaken van een raad van bestuur.”

Vergetelheid rechtgezet

De wetgever was vergeten dat een aantal personen met een handicap omwille van hun juridisch statuut niet zelf beslissingen kunnen nemen. Het gaat meer bepaald om personen met een handicap die (verlengd)minderjarig zijn. “Nochtans is het essentieel dat ook deze groep vertegenwoordigd kan worden, via hun wettelijke vertegenwoordigers. Zij hebben heel wat expertise en het is daarom goed dat ze ook deel kunnen uitmaken van de raden van bestuur die oordelen over de besteding van bijvoorbeeld het cashbudget of de aanwending van de zorgvoucher. Daarom hebben we die vergetelheid nu rechtgezet,” zegt Taelman.

Na de goedkeuring in de commissie is het nu nog wachten op groen licht van de voltallige vergadering van het Vlaams Parlement, waarna het decreet in voege kan treden. Schrijf je in op onze nieuwsbrief InschrijvenSchrijf je in op onze nieuwsbrief