Bram Delvaux

Over Bram

Ik ben 41 jaar, woon in Tienen. Ik ben gelukkig getrouwd en papa van 3 schatten van kinderen, Roos, Alexander en Marie-Julie. Mijn jeugdjaren bracht ik door in de jeugdbeweging de Bergrakkers, maar daarna kreeg ik al snel de politieke microbe te pakken. Het is mijn engagement om het zonder uitzondering voor iedereen beter te maken in onze snel veranderende maatschappij.

Van opleiding ben ik licentiaat en doctor in de rechten. Na mijn studies was ik meer dan 7 jaar lang raadgever en adjunct-kabinetschef voor energie- en klimaatbeleid in een aantal liberale kabinetten op Vlaams en federaal niveau. In mijn thuisstad Tienen ben ik eerste schepen met bevoegdheden financiën en ruimtelijke ordening. Ik ben advocaat bij kantoor Eubelius in Brussel met specialisatie energierecht en docent aan de rechtsfaculteit van de KULeuven.

De voorbije gemeenteraadsverkiezingen was ik lijsttrekker van een zeer gedreven ploeg en met een knap resultaat hebben we Open Vld Tienen opnieuw in de meerderheid geloodst. Ik wil met jouw steun er voor zorgen dat in Brussel voldoende middelen worden vrijgemaakt om lokale problemen aan te pakken waar wij dagelijks mee geconfronteerd worden. In het bijzonder kinderopvang, fileleed, migratie, werk in eigen streek, hulp voor ouderen en kwalitatief onderwijs. We merken ook allemaal dat het klimaat aan het veranderen is. Daarom wil ik mijn kennis inzetten om hierop een antwoord te bieden op het energievraagstuk én om hiervan een economisch succes te maken.

Een stem voor BRAM, is een ENERGIE-ke stem voor jou in Brussel.Schrijf je in op onze nieuwsbrief InschrijvenSchrijf je in op onze nieuwsbrief