Hilde Van Overstraeten

Over Hilde

Ik ben Hilde Van Overstraeten, 54 jaar, woon in Ternat, gehuwd met Pieter Hellinckx en mama van Stijn.Ik ben werkzaam als medewerker op het kabinet van Maggie De Block, Minister van Volksgezondheid, Sociale Zaken, Asiel en Migratie.Ik nam de eerste keer deel aan de verkiezingen op de kamerlijst in 1991, sindsdien was ik gebeten door de politieke microbe. Ik werd provincieraadslid in 2000, dat mandaat heb ik 18 jaar uitgeoefend. Daarnaast was ik gemeenteraadslid van 2001 tot en met 2018, waar ik de kans kreeg om 2 maal een gedeeld schepenambt op te nemen. Eind 2018 stopte ik met de actieve politiek in gemeente en provincie. Als overtuigd liberaal zet ik graag mee mijn schouders onder de lijst.

Mijn afspraak: Werken en ondernemen moet beloond worden.Schrijf je in op onze nieuwsbrief InschrijvenSchrijf je in op onze nieuwsbrief