Nathalie Van Sande

Over Nathalie

Ik ben 40 jaar, getrouwd, moeder van een zoon en een dochter. Als zelfstandige ben ik actief in de boekensector. Ik woon in Noorderwijk, een deelgemeente van Herentals, centraal in de kempen. Als inwoner van een dorp en als moeder aan de schoolpoort heb ik voeling met de burger en het dorpsleven, als middenstander met de noden van zelfstandigen en met de inwoners van de stad.

Ik ben zeer liberaal opgevoed en kan me ook het beste vinden in de partijstandpunten van Open Vld. Een open samenleving waar iedereen zijn steentje bijdraagt met veel kansen voor iedereen.

Als zelfstandige word ik dagelijks geconfronteerd met de moeilijkheden van allerhande reglementeringen die iedere ondernemer het leven moeilijker maken in plaats van gemakkelijker, waardoor zij dikwijls niet aan ondernemen toekomen en al snel gedegouteerd geraken. Ondernemerschap wordt zo vaak gedemotiveerd. Hier wil ik dringend verandering in brengen. Ten tweede zijn wij in de kempen benadeeld door de slechte dienstverlening van de NMBS, de verbindingen en vertragingen zijn dikwijls dramatisch. Als ook de verkeersinfarcten ter hoogte van de overwegen in Herentals zijn een ramp, dagelijks staan daar ellenlange files. Ondertunneling is daar al jaren een echte noodzaak maar hiervan is nog niks opgenomen in de meerjarenbegroting van Infrabel. Ten derde is er een structurele onderbemanning bij de lokale politie door onder andere de bevolkingstoename.

 



Schrijf je in op onze nieuwsbrief InschrijvenSchrijf je in op onze nieuwsbrief