Nele Lijnen

Mandaat

Volksvertegenwoordiger

Over Nele

Vast lid voor de volgende commissies in de Kamer:

Commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen
Commissie voor Infrastructuur, Verkeer en Overheidsbedrijven
Adviescomité voor de Maatschappelijke Emancipatie

Plaatsvervanger in de volgende commissies:

Commissie voor de Landsverdediging
Commissie voor de Volksgezondheid, het Leefmilieu en de Maatschappelijke Hernieuwing
Commissie voor de Verkiezingsuitgaven
Adviescommissie voor Europese Aangelegenheden
Voorzitter van:
– Adviescomité voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen

Ondervoorzitter van:
– Commissie voor de Sociale Aangelegenheden

Lid van:
– Werkgroep “Kansen en uitdagingen verbonden aan innoverende therapieën”
– Commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen en voor de Landsverdediging (plaatsvervanger)
– Controlecommissie betreffende de verkiezingsuitgaven en de boekhouding van de politieke partijen : afvaardiging Senaat (plaatsvervanger)
– Parlementaire overlegcommissie : afvaardiging Senaat (plaatsvervanger)
In Hechtel-Eksel ben ik Eerste Schepen, maar ook schepen van:
-Sport
-Economie en Werk
-Gelijke Kansen
-Wonen
-Kinderopvang
-Evenementen
Sinds 2006 in Hechtel-ekselSchrijf je in op onze nieuwsbrief InschrijvenSchrijf je in op onze nieuwsbrief